Zaterdag geen werkdag meer vanaf 1 januari 2023 : wat met de arbeidsrechtelijke regels ?

Van 

Het nieuw Burgerlijk Wetboek voorziet dat vanaf 1 januari 2023 zaterdag geen werkdag meer is. Als deze regel ook moet toegepast worden in het arbeidsrecht dan zal hiermee moeten rekening gehouden worden bij het naleven van bepaalde termijnen van kennisgeving binnen het arbeidsrecht. Er is evenwel een wil van de arbeidswetgever om de zaterdag toch nog als een werkdag te behouden.


Het nieuw Burgerlijk Wetboek voorziet dat vanaf 1 januari 2023 zaterdag geen werkdag meer is. Dit betekent dat in alle regels waar gesproken wordt van werkdagen zaterdag geen werkdag meer zal zijn.

In bepaalde arbedisrechtelijke regels worden na te leven termijnen in werkdagen uitgedrukt:

  • na te leven termijn ingeval van betekening opzeggingstermijn met een aangetekende brief;
  • na te leven termijnen ingeval van ontslag om dringende reden;
  • na te leven termijn om een ziektebriefje te overhandigen ingeval van ziekte;
  • na te leven termijnen in het kade van een ontslag van een werknemersvertegenwoordiger binnen de OR en het CPBW alsmede een niet-verkozen kandidaat;
  • na te leven termijn in het kader van te verstrekken info bij uitzendarbeid;
  • na te leven termijn voor uitbetaling van het loon;
  • na te leven te termijn ingeval van toepassing van een sanctie voorzien in het arbeidsreglement.

Als de regel van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2003 ook zal toegepast moeten worden op deze regels dan zal de werkgever ermee moeten rekening houden dat zaterdag geen werkdag is en zal hij bij het ondernemen van bepaalde acties daarmee rekening moeten houden.

Voorbeeld : Als een werkgever wilt dat een opzeggingstermijn ingaat op de maandag van de week die volgt op de week waarin hij de aangetekende opzeggingsbrief verzendt, zal hij die aangetekende brief uiterlijk op dinsdag, niet meer op woensdag, van de lopende week moeten verzenden.

Na kennisname van deze nieuwe aankomende regel hebben de sociale partners binnen de NAR een advies uitgebracht waarin zij aan de bevoegde minister van Werk hebben gevraagd om een wetgevend initiatief te nemen zodat zaterdag in het arbeidsrecht ook na 1 januari 2023 een werkdag blijft. De bevoegde minister van Werk heeft hiermee ingestemd.

Op 30 november 2022 werd een wetsvoorstel ingediend houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand zodat zaterdag in het arbeidsrecht ook na 1 januari 2023 een werkdag blijft.

We hopen dat dit voorstel wet wordt uiterlijk 3 januari 2023 zodat een opzeggingstermijn die moet moet ingaan op maandag 9 januari 2023 niet moet betekend worden op dinsdag 3 januari 2022 in de plaats van woensdag 4 januari 2023.

We houden u op de hoogte van het vervolg.