Werkbaar en wendbaar werk: nachtwerk in de e-commerce

Van 
83093

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk is op 15 maart 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Een van de nieuwe maatregelen die op 1 februari 2017 in werking treedt, heeft betrekking op nachtwerk in de e-commerce.

Er werd weinig gebruikgemaakt van de sectorale akkoorden die in 2016 werden afgesloten en de  mogelijkheid bieden op ondernemingsvlak akkoorden over nachtwerk in de e-commerce af te sluiten.

Aangezien nachtwerk groeiperspectieven biedt voor de e-commerce, heeft de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk de wettelijke afwijking  op het verbod op nachtwerk voor e-commerce opgenomen in de arbeidswet van 16 maart 1971. De opname van deze afwijking in de wet van 16 maart 1971 staat de invoering van nachtwerk dan ook toe voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten met betrekking tot e-commerce zonder verplicht een collectieve overeenkomst te moeten afsluiten. Het sociaal overleg zal zijn rol echter blijven spelen.

De opname van nachtwerk in de arbeidswet van 16 maart 1971 heeft tot doel e-commerce een kans op slagen te geven in België.

Bron: wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (BS van 15 maart 2017)