Waals Gewest: hervatting van het plan ‘Impulsion - 25-jarigen en 12 maanden +’

Van 

Om werkgevers te belonen die in 2022 nieuwe werkkrachten aanwerven via de tewerkstellingsmaatregelen ‘Impulsion - 25-jarigen’ en ‘Impulsion 12 maanden +’, kent Forem hen een premie van 100 euro (voltijds) toe.


1. Betrokken werkgevers

Om de premie te kunnen genieten moet de werkgever tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 een werknemer aanwerven die de werkuitkering ‘- 25-jarigen’ of ‘12 maanden +’ geniet.

Het moet om een nieuwe aanwerving in 2022 gaan: de werknemer mag geen arbeidsovereenkomst hebben gehad bij die werkgever tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

2. Bedrag

De premie bedraagt 100 euro. De premie wordt berekend overeenkomstig de arbeidsregeling.

3. Procedure

Forem zal de betrokken werkgevers ervan op de hoogte brengen dat ze in aanmerking komen voor de premie. De werkgever kan dan een online aanvraagformulier invullen, ten vroegste vanaf de indiensttreding van de werknemer en ten laatste op 1 december 2022.

Als de aanvraag op tijd is ingediend zal het Forem de premie ten laatste op 31 december 2022 betalen aan de werkgever, voor elke maand in de periode van 1 januari 2022 en 31 maart 2022 waarin de werkgever een werknemer in dienst had die de werkuitkering 'impulsion -25 jarigen' of ‘Impulsion 12 maanden +’ genoot.

Bovenop het bovenstaande meldde de Forem ons volgende duiding:

  • de premie wordt uitgereikt voor het volledige jaar 2022, maar de eerste drie maanden worden in oktober-november in één keer betaald (aangezien het zolang duurt vooraleer de Forem de betrouwbare cijfers krijgt van de RVA);
  • de overige bedragen voor de rest van 2022 worden in 2023 maand per maand betaald;
  • als alles op punt staat ontvangen de werkgevers een brief om hen te informeren over de tewerkstellingsmaatregel waar ze recht op hebben. Dat zou gebeuren oktober-november 2022;
  • de Forem zal van de werkgevers een attest bankidentiteit (= een ‘relevé d’identité bancaire’, afgekort ‘RIB’) vragen.

Bron:  decreet van 21 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2022, BS, 7 maart 2022.