Vrijwilligerswerk : bedragen voor 2024

Van 

Vrijwilligers kunnen vergoed worden voor gemaakte kosten. Dit kan gebeuren op een forfaitaire wijze. De geïndexeerde bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding voor 2024 zijn gekend.


Elk jaar zetten meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers zich in bij organisaties zonder hiervoor een loon te ontvangen. Ze kunnen wel voor gemaakte kosten vergoed worden in de vorm van een forfaitaire vergoeding of een vergoeding van werkelijke kosten.

Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen noch belastbaar indien ze in 2024 niet meer bedragen dan:

  • 41,48 euro/dag
  • 1.659,29 euro/jaar (en 3.047,43 euro/jaar voor het verhoogde jaarlijkse bedrag)
  • Deze forfaitaire bedragen mogen gecumuleerd worden met vergoedingen voor werkelijk gemaakte verplaatsingskosten die niet hoger zijn dan 2000 × 0,4269 euro/km (voor de periode 01/01/2024 - 31/03/2024).

BronWebsite RSZ