Vrijstelling van de sociale bijdragen – situatie vanaf januari 2022

Van 

De zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen te betalen, mogen een aanvraag tot vrijstelling indienen.

Het is echter onmogelijk om een vrijstelling in te dienen voor toekomstige bijdragen (bijdrage waarvoor de zelfstandige nog geen uitnodiging tot betaling heeft ontvangen).

Een aanvraag tot uitstel van betaling is geen obstakel aan de indiening van een aanvraag tot vrijstelling van de sociale bijdragen.

Opgelet: U bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor u een vrijstelling van de sociale bijdragen hebt gekregen. U kan deze kwartalen echter binnen vijf jaar terugkopen, zodat deze nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van uw pensioen.

In functie van uw situatie, meerdere mogelijkheden zijn voor u beschikbaar :

  • Indien u actief bent in een sector die gedwongen is te sluiten door de federale, regionale, provinciale of gemeentelijke autoriteiten (sluiting minstens één dag tijdens het 1ste kwartaal 2022) of ;
  • Als u te maken hebt met een belangrijke omzetdaling als gevolg van de coronaviruscrisis, en u kan bewijzen voorleggen waaruit blijkt dat er een omzetverlies is van ten minste 40% voor het laatste kwartaal van 2021 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019.

 U kan een vereenvoudigde aanvraag indien via dit formulier voor :

 - de voorlopige bijdrage van 1/2022 :

 - de regularisatiebijdragen voor de kwartalen van 2018 – 2019 – 2020 die vervallen op 31/03/2022.

Opgelet, indien u starter bent en dus in het begin van uw activiteit ( minder dan 4 volledige kwartalen onderwerping), mag u deze vrijstelling niet indienen gedurende de eerste 4 kwartalen onderwerping. De aanvraag zal pas ontvankelijk zijn vanaf de 1ste dag van uw 5de kalenderkwartaal van activiteit.   

  • Indien u een activiteit uitoefent die getroffen is door de Afrikaanse varkenspestcrisis, kan u een vrijstelling aanvragen voor :
 - de voorlopige bijdrage 1/2022 :
De aanvraag moet met dit formulier worden ingediend voor 15/03/2022.
 
  • Ongeacht de sector, als het coronavirus uw inkomen heeft getroffen mag u een vrijstelling vragen voor:

 - de voorlopige bijdragen van 1-2-3-4 /2021 

 - de regularisatiebijdragen voor de kwartalen van 2018-2019-2020 die vervallen in 2021.

U kan een vereenvoudigde aanvraag indien via dit formulier

  • Indien u financiële moeilijkheden ondervindt die niet verbonden zijn aan de coronaviruscrisis, indien u uw activiteit hebt stopgezet of dat uw aanvraag andere kwartalen betreft : 

U mag een klassieke aanvraag tot vrijstelling per aangetekende zending versturen aan GROUP S, Ursulinenstraat 2 1000 Brussel.