Vrijstelling van bijdragen in 2023

Van 

Zelfstandigen kunnen de gevolgen ondervinden van de verschillende crisissen uit het verleden en/of heden en daardoor in economische moeilijkheden verkeren. Een van de oplossingen waarop ze een beroep kunnen doen, is het aanvragen van een vrijstelling bij hun Sociaal verzekeringsfonds.


We nodigen u uit om hieronder de verschillende verzoeken om vrijstelling van bijdragen te vinden die kunnen worden ingediend door de aangesloten zelfstandigen in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot.

 

Als u getroffen werd door de situatie van de fruitteeltsector 

  • Een vereenvoudigd aanvraag tot vrijstelling is mogelijk voor het hele jaar 2023. U kan echter geen vrijstelling van betaling aanvragen voor bijdragen die nog niet werden opgevraagd.

Verstuur dit document per e-mail naar infosvz@groups.be

 

Als u getroffen werd door de energiecrisis

  • Is een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling mogelijk voor de voorlopige bijdragen van het 4de kwartaal 2022 en van het 1ste  kwartaal 2023. Opgelet: Stuur uw aanvraag voor het 4de kwartaal 2022 uiterlijk op 31/12/2023 en voor het 1ste  kwartaal 2023 uiterlijk op 31/03/2024.

Verstuur dit document per e-mail naar infosvz@groups.be

 

Als u getroffen werd door de Afrikaanse varkenspestcrisis

  • Een vereenvoudigd aanvraag tot vrijstelling is mogelijk voor de bijdragen van het jaar 2022.

Verstuur dit document per e-mail naar infosvz@groups.be

 

Als uw aanvraag aan geen van de bovenstaande crisissen verbonden is, of betrekking heeft op andere periodes dan bovengenoemde, dan kan een klassieke aanvraag tot vrijstelling worden ingediend voor de voorlopige bijdragen van 2022 en 2023, alsook voor de regularisatiebijdragen geïnd in 2022. U kan echter geen vrijstelling van betaling aanvragen voor bijdragen die nog niet werden opgevraagd.

Verstuur dit document per aangetekend schrijven naar Group S SVZ– Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel of geef het af aan ons loket.

Goed om te weten:
- Het is niet altijd mogelijk om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen, zelfs als er een uitstel of vermindering van bijdragen werd aangevraagd.
- De kwartalen waarvoor u een vrijstelling krijgt, waarborgen uw rechten op gezondheidszorg en op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
- De vrijgestelde kwartalen worden niet meegerekend in de opbouw van pensioenrechten, maar om deze rechten te behouden, kunnen ze wel nog worden afgekocht binnen de 5 jaar na de beslissing over de vrijstelling.
- Een vrijstelling die wordt toegekend voor een voorlopige bijdrage geldt ook voor de regularisatiebijdrage voor datzelfde kwartaal.
- U kunt niet genieten van de fiscale aftrekbaarheid van eventuele VAPZ-premies betaald in 2022 en/of 2023 als u een vrijstelling van betaling krijgt.
- Een aanvraag tot vrijstelling kan worden aangevraagd met een terugwerkende kracht van maximaal 4 kwartalen (+ het kwartaal van de aanvraag).
- Een positieve beslissing van vrijstelling die werd ingediend door de zelfstandige geldt ook voor al zijn hoofdelijk aansprakelijkheden voor de betrokken kwartalen.