Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen : coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2024

article image Van 

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2024 is (eindelijk) gekend.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens onderstaande formule: cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7.

1. Belastbaar voordeel werknemer

1.1. CO2-percentage 2024

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast. Ze worden berekend op basis van de gemiddelde uitstoot van de nieuwe ingeschreven voertuigen.

Door de verhoging van het aantal elektrische voertuigen zijn de emissies aanzienlijk gedaald, waardoor het voordeel van alle aard voor andere voertuigen aanzienlijk is toegenomen (we spraken over zo’n 20% meer voor 2024).

Daarom heeft de minister van Financiën de formule voor de berekening van de referentie-CO2-uitstoot herzien om de impact op het belastbaar voordeel te beperken.

De nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2024zijn:

Benzinewagen, LPG, aardgas

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-78) x 0,1)] % x 6/7

Dieselwagen

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-65) x 0,1)] % x 6/7

Elektrische voertuigen

Cataloguswaarde x 4 % x 6/7

Dat wil zeggen dat er een stijging plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2023.

Voorbeeld : dieselwagen. Cataloguswaarde 25.000 euro. CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2023: 25.000 x [5,5 + ((105 - 67) x 0,1)] % x 6/7  = 1.992,85 euro per jaar.
  • VAA 2024: 25.000 x [5,5 + ((105 - 65) x 0,1)] % x 6/7  = 2.035,71 euro per jaar.

1.2. Begrenzingen

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (te indexeren: bedrag voor 2024 = 1.600 euro). 

Het basispercentage (5,5%) wordt dus verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit percentage zal nooit groter kunnen zijn dan 18% (bovengrens) en nooit kleiner dan 4% (bodemgrens).

1.3. CO2-uitstootgehalte: NEDC of WLTP ?

In zijn FAQ spreekt de fiscus zich uit over de CO2-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen sinds 1 januari 2021.

Zie ons artikel van 9 december 2020.

2. En van de kant van de werkgever?

We herinneren eraan dat de werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Het bedrag voor 2024 is gekend. Op 27 november 2023 werd hierover een artikel gepubliceerd.

Bron: Persbericht van Minister van Financiën, 30 januari 2024. Koninklijk besluit van 5 februari 2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 8 februari 2024.