Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen : coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2023

article image Van 

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2023 is gekend.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens onderstaande formule: cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7.

1. Belastbaar voordeel werknemer

1.1. CO2-percentage 2023

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

De nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2023 zijn:

Benzinewagen, LPG, aardgas

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-82) x 0,1)] % x 6/7

Dieselwagen

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-67) x 0,1)] % x 6/7

Elektrische voertuigen

Cataloguswaarde x 4 % x 6/7

Dat wil zeggen dat er een stijging plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2022.

Voorbeeld : dieselwagen. Cataloguswaarde 25.000 EUR. CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2022: 25.000 x [5,5 + ((105 - 75) x 0,1)] % x 6/7  = 1821,43 EUR per jaar.
  • VAA 2023: 25.000 x [5,5 + ((105 - 67) x 0,1)] % x 6/7  = 1992,85 EUR per jaar.

1.2. Begrenzingen

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (te indexeren: bedrag voor 2023 = 1.540 euro). Dit bedrag maakt deel uit van de lijst met  fiscale bedragen die elk jaar worden geüpdatet en wordt elk jaar rond 20 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het basispercentage (5,5%) wordt dus verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit percentage zal nooit groter kunnen zijn dan 18% (bovengrens) en nooit kleiner dan 4% (bodemgrens).

1.3. CO2-uitstootgehalte: NEDC of WLTP ?

In zijn FAQ spreekt de fiscus zich uit over de CO2-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen sinds 1 januari 2021.

Zie ons artikel van 9 december 2020.

2. En van de kant van de werkgever?

We herinneren eraan dat de werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Het bedrag voor 2023 is gekend. Op 16 november 2022 werd hierover een artikel gepubliceerd.

Bron: KB van 11 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 16 december 2022.