Vlaams Opleidingsverlof schooljaar 2022-2023 : tijdig aanvragen

Van 

De werknemer die Vlaams opleidingsverlof wilt volgen moet aan zijn werkgever tijdig een inschrijvingsattest van de opleiding bezorgen. De werkgever die wenst een terugbetaling te bekomen van het loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof moet dit doen te laatste 3 maanden na de startdatum van de opleiding.


Een werknemer heeft het recht om met behoud van zijn loon afwezig te zijn van het werk om een toegelaten opleiding te volgen. In Vlaanderen heet dit Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Om recht te hebben op VOV moet de werknemer de werkgever tijdig een inschrijvingsattest van de opleiding bezorgen :

  • opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober;
  • alle andere opleidingen: ten laatste 15 dagen na inschrijving;
  • bij verandering van werkgever: 15 dagen na indiensttreding.

Als de werknemer het VOV te laat aanvraagt, kan de werkgever het VOV weigeren !

De werkgever betaalt aan de werknemer tijdens de dagen VOV het loon van de werknemer door. Dit loon is wel geplafonneerd. Voor het schooljaar 2022-2023 zou dit  3.170 € per maand bedragen.

De werkgever kan wel hiervoor een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Hij moet daarvoor een terugbetalingsaanvraag indienen in het WSE-loket. De werkgever moet de aanvraag tot terugbetaling doen ten vroegste 3 maanden vóór en ten laatste 3 maanden na de startdatum van de opleiding.

Let op ! Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt de termijn van terugbetalingsaanvraag van 3 maanden strikt toegepast.

Klik hier voor meer info.