Veviba-crisis: betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen

Van 
89993

Ingevolge de Veviba-crisis heeft Minister van Zelfstandigen en Landbouw, Denis Ducarme, beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die actief zijn in de vleessector (zoals de landbouwondernemingen, de voedingsindustrie of de ondernemingen in de handelssector) en die kunnen aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van de Veviba-crisis kunnen een aanvraag indienen om de betalingstermijn voor hun voorlopige bijdrage te verlengen:

  • van het eerste kwartaal 2018 tot uiterlijk 31/03/2019,
  • van het tweede kwartaal 2018 tot uiterlijk 30/06/2019,
  • van het derde kwartaal 2018 tot uiterlijk 30/09/2019 en
  • van het vierde kwartaal 2018 tot uiterlijk 15/12/2019.

Ter attentie van de klanten van Group S – Sociaal Verzekeringsfonds

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 30 juni 2018.

U kunt dit doen door een eenvoudige e-mail te sturen naar uw dossierbeheerder of naar infosvk@groups.be.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • onderwerp van uw e-mail: "Aanvraag maatregel Veviba-crisis";
  • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
  • de naam en exploitatiezetel van uw bedrijf;
  • bewijsstukken die aantonen dat de activiteit nadeel heeft ondervonden van de Veviba-crisis (omzetverlies, vernietiging van rundsvlees,…).

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen er dan ook de aandacht op dat u eventueel (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en/of een aanvraag vrijstelling bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen kan indienen. Hieromtrent kunt u eveneens alle informatie bekomen bij uw dossierbeheerder.