Verplicht telewerk grensarbeiders Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland: fiscus eist attest

Van 

Grensarbeiders die ingevolge de coronacrisis verplicht moe(s)ten telewerken en hierbij gebruikt maak(t)en van de tijdelijke akkoorden die België sloot met de buurlanden in afwijking tot de normale bepalingen van de belastingverdragen, moeten hieromtrent een attest ter beschikking houden van de Belgische fiscus. Het attest wordt door de werkgever opgemaakt.


Situering

Op fiscaal vlak kan het verplichte telewerk ingevolge de coronacrisis belangrijke onbedoelde gevolgen hebben op de fiscale situatie van grensarbeiders. Om dit te vermijden sloot België met Nederland, met Frankrijk, met het Groothertogdom Luxemburg en met Duitsland tijdelijke akkoorden die dat verplichte telewerk neutraliseren voor de toepassing van de belastingverdragen.

Belgische fiscus: grensarbeider moet attest & bewijs kunnen voorleggen

Op zijn website communiceerde de fiscus dat de grensarbeiders die deze akkoorden benutten een attest ter beschikking moeten houden van de FOD Financiën. Dit attest wordt opgesteld door de werkgever en moet de volgende gegevens bevatten:

  • alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum),
  • de aard van de functie, uitgeoefend door de werknemer,
  • een overzicht van het aantal telewerkdagen enkel en alleen door de maatregelen tegen Covid-19,
  • indien van toepassing: een overzicht van het aantal telewerkdagen dat voorzien is in de arbeidsovereenkomst,
  • een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recupdagen,
  • verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is,
  • datum en handtekening van de werkgever, net als de medeondertekening van de werknemer.

De FOD Financiën voorziet hierbij geen model. Vrijblijvend kunnen werkgevers een door ons opgesteld model gebruiken:

 

Naast dit attest moeten de grensarbeiders die deze akkoorden benutten ook het bewijs ter beschikking houden van de FOD Financiën van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder de maatregelen tegen Covid-19.
Over deze bewijslast voorziet de FOD geen bijkomende instructies. De grensarbeider beschikt bijgevolg over grote vrijheid om dit bewijs te leveren, mocht de fiscus hierom verzoeken.

 

Bron: website FOD Financiën