Vergeet niet uw mobiliteitsenquête te sturen

Van 

Ondernemingen met gemiddeld meer dan 100 werknemers zijn verplicht om de 3 jaar een mobiliteitsenquête in te vullen. Opgelet, de betrokken werkgevers moeten deze enquête invullen vóór 31 januari 2022.


In juli lieten we u al weten dat het dit jaar weer zo ver is: alle ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten dit jaar gegevens over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers inzamelen.

Vergeet niet de ingevulde vragenlijst definitief te valideren vóór 31 januari 2022 via de applicatie die de FOD  Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, enquetewwv@mobilit.fgov.be