Vennootschapsbijdrage: automatisch uitstel

Van 

Net als vorig jaar werd, ingevolge de crisis door het coronavirus, automatisch uitstel van de vennootschapsbijdragen aangekondigd.


Net als vorig jaar werd, ingevolge de crisis door het coronavirus, automatisch uitstel van de vennootschapsbijdragen aangekondigd (Wet van 02/04/201- B.S. van 13/04/2021).

Dit jaar zullen de vervaldagberichten in september worden verstuurd (in plaats van mei) en de bijdrage voor 2021 zal uiterlijk op 31/12/2021 moeten worden betaald. Dit betekent een uitstel van 6 maanden.

Het bedrag van de bijdrage blijft ongewijzigd: 347,50 € als het balanstotaal van 2019 niet hoger is dan 706.579,60 € en 868,00 € indien het hoger is dan deze drempel. Voor  beginnende vennootschappen zal de bijdrage 347,50 € bedragen.

Ter herinnering: als de vennootschap in een bepaald jaar (van 1 januari tot en met 31 december) geen enkele activiteit heeft uitgeoefend, kan deze worden vrijgesteld van de betaling van de bijdrage voor dat jaar. Hiervoor dient ons een attest te worden bezorgd, dat door de FOD Financiën (belastingen) wordt opgesteld, waarin wordt verklaard dat geen enkele activiteit, noch burgerlijk noch commercieel, werd uitgeoefend.