Uw werknemer neemt deel aan de nationale manifestatie van 20 juni: heeft hij recht op loon?

article image Van 

Op 20 juni zal er een nationale betoging plaatsvinden georganiseerd door het ABVV, het ACV en het ACLVB die oproepen om te manifesteren voor meer loon en koopkracht.

93271

De drie grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 20 juni een nationale betoging om te protesteren tegen de loonnormwet zodat vrij loononderhandelingen mogelijk worden.

Aangezien deze manifestatie als stakingsdag moet beschouwd worden, zullen uw deelnemende werknemers gerechtvaardigd afwezig zijn zonder recht op loon.

Werknemers die deelnemen aan de nationale betoging

Wanneer werknemers deelnemen aan de vakbondsactie, voeren zij hun arbeidsovereenkomst niet uit en bent u ook geen loon verschuldigd voor die dag. Deelnemers aan de betoging zullen wel een vergoeding van de vakbond ontvangen wanneer zij aangesloten zijn bij de vakbond en hun vakbond deze staking erkend heeft. Niet-gesyndiceerde werknemers die deelnemen aan de betoging zullen geen loon en geen stakingsvergoeding krijgen. Zij zijn daarentegen wel rechtmatig afwezig indien zij u voorafgaandelijk van hun deelname op de hoogte brengen. Het is eveneens mogelijk om in te stemmen met de opname van een dag inhaalrust of een vakantiedag.

Werknemers die niet deelnemen aan de nationale betoging

De werknemers die niet aan de betoging deelnemen en die normaal die dag komen werken, moeten het normale loon voor die dag krijgen.