Uitstel van betaling in 2022

Van 

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw heeft beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.


Uitstel van betaling

Wat is een betalingsuitstel?

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun voorlopige sociale bijdragen van het 1ste kwartaal 2022 en van eventuele regularisatiebijdragen van het jaar 2018, 2019 of 2020 die op 31 maart 2022 verschuldigd zijn.

Deze bijdragen moeten uiterlijk vóór 31 maart 2022 worden betaald.

Deze aanvraag is enkel mogelijk als u actief bent in een sector die verplicht gesloten is of was in de loop van het 1ste kwartaal 2022 of als u zwaar getroffen bent (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. In dit laatste geval moet u:

  • De omzet van het 4e kwartaal 2021 vergelijken met de omzet van het 4e kwartaal 2019
  • Het moet gaan om een omzetdaling van minstens 40%, te wijten aan de coronaviruscrisis
  • U moet bewijsstukken toevoegen aan uw aanvraag die het omzetverlies aantonen

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor onbetaalde sociale bijdragen.
Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdragen vóór de hierboven vermelde datum worden betaald. Indien de bijdragen echter niet volledig en op tijd worden betaald, worden zij onderworpen aan de berekening van verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Hoe kan ik de aanvraag indien?

De aanvraag voor bijdragen die op 31/03/2022 vervallen, moet vóór 15/03/2022 ingediend worden bij het fonds.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvz@groups.be.

Uw aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel Coronavirus 2022";
  • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
  • uitleg van de moeilijkheden die wegens het coronavirus worden ondervonden en de gevraagde bewijsstukken die de omzetdaling aantonen

U kan ook dit formulier gebruiken.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.
Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.