Toegelaten arbeid van de gepensioneerden: het koninklijk ontwerpbesluit is goedgekeurd


62273

In een artikel van 8 mei 2013 schreven wij dat de regering na  advies van de NAR en na advies van de Raad van State , werk maakte van een aanpassing van haar koninklijk ontwerpbesluit over de toegelaten arbeid van gepensioneerden.

In zijn perscommuniqué van 24 mei 2013 heeft de Ministerraad bekend gemaakt dat het koninklijk ontwerpbesluit in tweede lezing werd goedgekeurd.

Uit dit communiqué blijkt dat :

  • de personen met een lange loopbaan voortaan onbeperkt mogen bijverdienen met behoud van hun pensioen,
  • de regels ook versoepeld worden voor de personen met een minder lange loopbaan en dat de bestaande maximumgrenzen geïndexeerd worden,
  • er diverse administratieve vereenvoudigingen worden doorgevoerd: zo zullen de drie pensioenorganismen voortaan de wettelijke regels op  dezelfde wijze toepassen hetgeen heel wat meer zekerheid zal bieden voor de personen met een gemengde loopbaan ; zo ook verdwijnt de aangifteplicht  voor zowel de gepensioneerden als de werkgevers.

De regels worden van kracht vanaf het inkomstenjaar 2013.

Wij houden u op de hoogte van de publicatie van het koninklijk besluit en van de maatregelen die het bevat.

Bron : perscommuniqué van de Ministerraad van 24 mei 2013