Tijdskrediet eindeloopbaan: in 2021 uitkeringen voor iedereen vanaf 60 jaar?

Van 

Vanaf 1 januari 2021 zal in principe het recht op uitkeringen in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan voor iedereen op 60 jaar worden gebracht.


Ter herinnering: het tijdskrediet werd de laatste jaren sterk gewijzigd. Voor het tijdskrediet eindeloopbaan bestaat de voornaamste wijziging uit de optrekking van de basisleeftijd  voor het bekomen van uitkeringen die vanaf 1 januari 2015 van 55 op 60 jaar werd gebracht.

1. Algemene leeftijd

Voor alle eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 moet de werknemer de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt op de ingangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan om uitkeringen te bekomen.

2. Afwijkende leeftijden

Er bestaan echter uitzonderingen waarbij het mogelijk is uitkeringen te ontvangen alvorens de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt.

De afwijkende leeftijd kan slechts in bepaalde gevallen worden toegepast:

 • ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden;
 • lange loopbaan van 35 jaar;
 • zwaar beroep, arbeidsregeling met nachtprestaties of definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector.

 

Voor de periode 2019-2020 bedroeg de afwijkende leeftijd :

 • 57 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking;
 • 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde.

 

Dit vereist wel:

 • een nationale cao: cao nr. 137 werd gesloten voor 2019-2020;
 • een sector-cao, gesloten in toepassing van de cao nr. 137, voor lange loopbanen, zware beroepen of nachtarbeid en definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector;
 • een ondernemingscao gesloten in het kader van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden en die verwijst naar de cao nr. 137.

3. Quid vanaf 1 januari 2021?

De nationale cao nr. 137 en eventuele sector-cao's gesloten overeenkomstig deze cao hebben opgehouden uitwerking te hebben op 31 december 2020.

Dat betekent dat de werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een tijdskrediet landingsbaan aanvatten, geen uitzondering meer kunnen doen gelden om onderbrekingsuitkeringen te krijgen.

Zolang de sociale partners geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten, zal tijdskrediet landingsbaan voor de werknemers van 55 tot en met 59 jaar worden toegekend zonder RVA-uitkering.

Mogelijke opties:

 • er wordt geen nieuwe nationale cao gesloten: het recht op uitkeringen wordt pas geopend vanaf 60 jaar, werknemers tussen 55 en 59 jaar die een tijdskrediet landingsbaan hebben opgestart, zullen geen uitkering krijgen en deze periode zal niet worden gelijkgesteld voor pensioen;
 • er wordt een nieuwe nationale cao gesloten onder dezelfde voorwaarden als in 2019-2020: in dat geval moet nog worden gewacht op het sluiten van sector- en ondernemings-cao's. Is dit het geval, dan doet de RVA waarschijnlijk hetzelfde als in 2019 en aanvaardt met terugwerkende kracht uitkeringen te betalen (zonder voorwaarden): zie ons artikel van 2019 ;
 • er wordt een nieuwe nationale cao gesloten maar met andere voorwaarden als in 2019-2020: in dat geval moeten deze voorwaarden worden onderzocht en de reactie van de sectoren en ondernemingen worden afgewacht.

4. Recht op tijdskrediet eindeloopbaan

Men mag niet vergeten dat het de voorwaarden van het recht op uitkeringen zijn die in 2015 werden verstrengd. De toegangsvoorwaarden voor tijdskrediet eindeloopbaan zelf werden niet gewijzigd. Het is dan ook nog altijd mogelijk tijdskrediet eindeloopbaan te bekomen vanaf 55 jaar of 50 jaar (zware beroepen, lange loopbanen, onderneming in herstructurering of in moeilijkheden). In die gevallen zullen er echter geen uitkeringen zijn.

Bron: persbericht RVA, 30 december 2020.