Tijdelijke werkloosheid 2022 ingevolge corona, Oekraïne en overstromingen gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2023?

Van 

Minister Dermagne heeft beslist dat voor de berekening van de jaarlijkse vakantiedagen en het vakantiegeld van 2023 de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de eerste helft van 2022 ingevolge de coronacrisis, Oekraïnecrisis en de overstromingen zal gelijkgesteld worden met gewerkte dagen. Hij zal tevens voorzien in een financiële compensatie voor de werkgevers die de gelijkstelling moeten ten laste nemen. Het koninklijk besluit dat dit alles regelt moet wel nog verschijnen. Deze gelijkstelling kan ook een impact hebben op andere voordelen, in het bijzonder sommige eindejaarspremies.


Minister Dermagne heeft aangekondigd dat de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 1 januari tot 30 juni 2022 ingevolge de coronacrisis, de Oekraïnecrisis en de overstromingen een gelijkstelling zullen genieten voor de jaarlijkse vakantie in 2023.

1. Een koninklijk besluit is vereist

Een regeringsaankondiging zonder koninklijk besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad is op zich uiteraard onvoldoende opdat de gelijkstelling effectief realiteit wordt. Dit koninklijk besluit is wel in aantocht.

2. Gelijkstelling voor andere voordelen ?

Indien die gelijkstelling er komt dan zal die eventueel ook gelden voor andere voordelen. Voor de berekening van voordelen, in het bijzonder de eindejaarspremie, verwijzen bepaalde sectoren en ondernemingen naar de wetgeving op de jaarlijkse vakantie om de gelijk te stellen afwezigheden te bepalen. Alles zal dus afhangen van de wijze waarop het aankomende koninklijk besluit de gelijkstelling formuleert. Als de federale regering, zoals bij vorige gelijkstellingen, ervoor kiest om niet het koninklijk besluit van 1967 inzake de jaarlijkse vakantie te wijzigen maar om de gelijkstelling te realiseren met een apart koninklijk besluit, zonder enige verwijzing naar dat van 1967, dan zal de potentiële impact op voordelen zoals bijvoorbeeld de eindejaarspremie bijgevolg de volgende zijn:

  • verwijst de rechtsbron van het voordeel – bijvoorbeeld de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst in geval van de sectorale eindejaarspremie – louter naar het koninklijk besluit van 1967 voor de gelijk te stellen afwezigheden, dan moet men de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in 2021 ingevolge de coronapandemie en ingevolge de overstromingen niet gelijkstellen voor dat voordeel;
  • verwijst de rechtsbron evenwel in algemene bewoordingen naar de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie, dus zonder hierbij expliciet te beperken tot het koninklijk besluit van 1967, dan moeten deze perioden van tijdelijke werkloosheid wel gelijkgesteld worden voor het voordeel.

3. Compensatie voor werkgevers

Minister Dermagne zal tevens voorzien in een financiële compensatie voor de werkgevers die de gelijkstelling moeten ten laste nemen. Die subsidie zou  overeenkomen met de bedragen van de sociale en fiscale inkomsten maar meer daarover weten we op dit ogenblik nog niet. 

Wij houden u op de hoogte van zodra we meer nieuws hebben erover.