Subsidies om fietsgebruik in Vlaanderen te stimuleren: uiterste datum 10 augustus 2018

Van 
91575

In Vlaanderen is het mogelijk subsidies te krijgen voor de financiering van projecten die fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen stimuleren. De uiterste datum voor de aanvraag van een dossiernummer nadert.

Om het autogebruik voor woon-werkverplaatsingen te verminderen en het gebruik van alternatieve middelen te doen stijgen, werd in Vlaanderen het Pendelfonds opgericht.

Welke projecten worden gesubsidieerd?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die erop gericht zijn duurzame woon-werktrajecten te bevorderen en het aantal auto's dat hiertoe wordt gebruikt te verminderen.

Wie kan een subsidie krijgen?

Private ondernemingen (of groepen van private ondernemingen) maar ook de lokale of provinciale overheden of iedere andere openbare instelling  kunnen (in samenwerking met een privépartner) een aanvraag indienen. Ze moeten (samen) minstens 10 werknemers vertegenwoordigen en in Vlaanderen gevestigd zijn.

Voor welke projecten?

Het huidige doel is fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen te bevorderen.

De lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen is als volgt:

  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren;
  • aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
  • toekenning van fietsvergoedingen.

Welk bedrag?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 EUR. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Er bestaat een grensbedrag naargelang de gekozen maatregel.  U bekomt de lijst door hier te klikken.

Wat is de procedure?

De oproep om projecten in te dienen, werd op 10 juli 2018 opgestart.  Wie een project wenst in te dienen, moet een dossiernummer aanvragen en dit vóór 10 augustus 2018, 23u59.

Er wordt dan een procedure opgestart. Het definitieve dossier van de subsidieaanvraag moet worden ingediend tegen  29 oktober 2018, 23u59.  Op advies van een specifieke commissie zal de minister van Mobiliteit over de toekenning beslissen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Pendelfonds.

Bron: www.pendelfonds.be