Subsidies om fietsgebruik in Vlaanderen te stimuleren: uiterste datum 1 juni 2022

Van 

In Vlaanderen is het mogelijk subsidies te krijgen voor de financiering van projecten die fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen stimuleren. De uiterste datum voor de aanvraag van een dossiernummer nadert.


Om het autogebruik voor woon-werkverplaatsingen te verminderen en het gebruik van alternatieve middelen te doen stijgen, werd in Vlaanderen het Pendelfonds opgericht.

Welke projecten worden gesubsidieerd?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die erop gericht zijn duurzame woon-werktrajecten te bevorderen en het aantal auto's dat hiertoe wordt gebruikt te verminderen.

Wie kan een subsidie krijgen?

Private ondernemingen (of groepen van private ondernemingen) maar ook de lokale of provinciale overheden of iedere andere openbare instelling  kunnen (in samenwerking met een privépartner) een aanvraag indienen. Ze moeten (samen) minstens 10 werknemers vertegenwoordigen en in Vlaanderen gevestigd zijn.

Voor welke projecten?

De lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen is als volgt:

  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel faciliteren, uitgezonderd overdekte en niet-overdekte fietsenstallingen;
  • de aankoop en leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen;
  • het gebruik van fietsdeelsystemen;
  • kosten voor het onderhoud van elektrische en niet-elektrische plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen;
  • de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen;
  • projectcoördinatiekosten;
  • vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken.

Welk bedrag?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Het maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend.

Wat is de procedure?

De oproep om projecten in te dienen, werd op 2 mei 2022 opgestart.  Wie een project wenst in te dienen, moet een dossiernummer aanvragen en dit vóór 1 juni 2022, 23u59.

Er wordt dan een procedure opgestart. Het definitieve dossier van de subsidieaanvraag moet worden ingediend tegen  1 september 2022, 23u59.  Op advies van het Departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) zal de minister van Mobiliteit over de toekenning beslissen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Pendelfonds.

Bronwww.pendelfonds.be