Strafrechtelijke en administratieve geldboetes stijgen vanaf 1 januari 2017

Van 
81946

In het kader van de programmawet van 25 december 2016 heeft het parlement beslist het bedrag van de strafrechtelijke en administratieve geldboetes te verhogen.

De verschillende inbreuken op het arbeids- en het socialezekerheidsrecht bepaald door het Sociaal strafwetboek zijn op basis van hun sanctiegraad gegroepeerd in 4 categorieën.

Voor deze inbreuken zijn strafrechtelijke en administratieve sancties voorzien die minstens de vorm van een geldboete hebben. Het Sociaal strafwetboek bepaalt dat deze strafrechtelijke en administratieve geldboetes met opdeciemen moeten worden vermenigvuldigd.

De programmawet van 25 december 2016 voorziet een wijziging van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De opdeciemen worden aldus van 50 op 70 gebracht vanaf 1 januari 2017.

Concreet betekent dit dat de strafrechtelijke en administratieve geldboetes moeten worden vermenigvuldigd met 8 (in plaats van met 6) voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017.

De verschillende sanctieniveaus zijn dan als volgt :

 

Administratieve geldboete

Strafrechtelijke geldboete

Gevangenisstraf

Andere mogelijke strafmaatregelen

Sanctie van niveau 1

80 tot 800 EUR.

/

/

/

Sanctie van niveau 2

200 tot 2.000 EUR.

400 tot 4.000 EUR.

/

/

Sanctie van niveau 3

400 tot 4.000 EUR.

800 tot 8.000 EUR.

/

Voor sommige inbreuken : uitbatingsverbod, sluiting van onderneming, beroepsverbod.

Sanctie van niveau 4

2.400 tot 24.000 EUR.

Hetzij een geldboete van  4.800 tot 48.000 EUR.

en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.

Voor sommige inbreuken : uitbatingsverbod, sluiting van onderneming, beroepsverbod.

Opmerking: De strafrechtelijke en administratieve geldboetes kunnen niet worden gecumuleerd.

 

Voorbeeld:Bij niet-naleving van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (sanctie van niveau 1) die betrekking heeft op 10 werknemers kan de geldboete tot 100 EUR bedragen. Dit bedrag moet worden vermenigvuldigd met 8 (= opdeciemen), daarna met 10 (= aantal betrokken werknemers):  100 x 8 x 10 = 8.000 EUR.De werkgever riskeert dus een administratieve geldboete die kan oplopen tot 8.000 EUR.

 

Bron : Programmawet van 25 december 2016, BS van 29 december 2016, art. 59.