Stelsel tijdelijke werkloosheid energiecrisis en supplement: verduidelijkingen

Van 

De werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis ontvangen een werkloosheidsuitkering en een dagelijks supplement. Laten we de impact bekijken van dit supplement in verhouding tot de werkloosheidstoeslagen die reeds voorzien zijn op sectorniveau.


De werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis ontvangen een tijdelijke werkloosheidsuitkering van 70% (in plaats van 65%) van het begrensde brutoloon (3075,04 euro per maand) en een supplement van 6,22 euro per dag tijdelijke werkloosheid (geïndexeerd bedrag).

Dit bedrag werd geïndexeerd en bedraagt sinds 1 november 2022 6,34 euro en sinds 1 december 2022 6,47 euro (indexaties).

Dat supplement:

  • is ten laste van de werkgever, behalve als een sectoraal fonds dat supplement (geheel of gedeeltelijk) ten laste neemt;
  • kan in geen geval lager zijn dan het supplement dat in het kader van de klassieke stelsels wordt toegekend.

In de sectoren waar een sectorale cao reeds voorziet in de betaling (door de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid) van een minimumbedrag van 6,22 euro per werkloosheidsdag in geval van economische werkloosheid in het “klassieke” stelsel, volstaat de betaling van deze sectorale toeslag en is de werkgever geen extra toeslag van 6,22 euro meer verschuldigd.

Er moet met andere woorden worden nagegaan of de sector reeds een supplement voorziet (ten laste van het Fonds of de werkgever) en indien dat het geval is, het bedrag van dat laatste vergelijken met het wettelijke bedrag:

  • als de sector geen enkel supplement voorziet: moet de werkgever 6,22 euro per dag tijdelijke werkloosheid energiecrisis betalen;
  • als de sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het “klassieke” stelsel en dat hoger ligt dan het wettelijke bedrag (6,22 euro), betaalt het Fonds of de werkgever enkel het sectoraal supplement;
  • als de sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het “klassieke” stelsel en dat lager ligt dan het wettelijke bedrag (6,22 euro), moet de werkgever het verschil betalen;
  • als de sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het “klassieke” stelsel, hoger dan het wettelijke bedrag (6,22 euro), maar beperkt in de tijd, zal de werkgever het wettelijke bedrag moeten betalen na de sectorperiode;
  • als de sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het “klassieke” stelsel, lager dan het wettelijke bedrag (6,22 euro), maar beperkt in de tijd, zal de werkgever het verschil moeten betalen in de sectorperiode en het wettelijke bedrag na de sectorperiode.

We nodigen je uit om hoofdstuk 2002 uit de sectorale documentatie van jouw sector te raadplegen om te weten in welke situatie je je bevindt.