Stapsgewijze uitbreiding van het geboorteverlof vanaf 1/1/2021

article image Van 

Het recht op geboorteverlof voor vaders en co-ouders wordt stapsgewijs uitgebreid tot 15 dagen vanaf 2021 en tot 20 dagen vanaf 2023.

Voor wie?

Het recht op geboorteverlof bestaat voor volgende werknemers:

  • de vader van het kind t.a.v. wie de afstamming van het kind vaststaat;
  • de co-ouder: dit kan zowel de lesbische partner (=meemoeder) van de moeder van het kind zijn als de samenwonende partner van de moeder in een heteroseksuele relatie t.a.v. wie de afstamming van het kind niet vaststaat.

Er kan slechts één ouder/werknemer geboorteverlof genieten voor hetzelfde kind!

Duurtijd?

Voor geboortes die plaatsvinden tot en met 31 december 2020 heeft de werknemer recht op maximaal 10 dagen geboorteverlof.

Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021, heeft de werknemer recht op maximaal 15 dagen geboorteverlof en voor geboortes die zullen plaatsvinden vanaf 1 januari 2023, zal de werknemer recht hebben op maximaal 20 dagen geboorteverlof.

Het aantal dagen geboorteverlof waarop de werknemer recht heeft, kan opgenomen worden tijdens een periode van 4 maanden die begint te lopen vanaf de datum van de bevalling. Het geboorteverlof moet niet aaneensluitend worden opgenomen en de werknemer is ook niet verplicht het verlof in zijn geheel op te nemen.

Deeltijdse werknemers hebben recht op hetzelfde aantal dagen geboorteverlof als voltijdse werknemers. Er wordt dus geen pro rata regeling toegepast. Zij zullen in principe hun afwezigheid kiezen op dagen die samenvallen met dagen waarop zij normaal gezien zouden moeten werken.

Het geboorteverlof dient in volledige dagen te worden opgenomen!

Wie betaalt?

Voor de eerste drie dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer zijn normale loon ten laste van de werkgever. 

Vanaf de vierde dag ontvangt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds. Deze bedraagt 82% van het (begrensd) loon.

Inwerkingtreding nieuwe regeling?

Deze nieuwe regeling wordt voorzien in de Programmawet van 20 december 2020 die op 30 december 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij treedt in werking op 1 januari 2021.