Stageovereenkomst (Vlaamse Gemeenschap) - Maandelijkse minimumvergoeding op 1 januari 2023

Van 

De nieuwe bedragen van de maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan de voltijdse stagiairs onder erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding gesloten in de Vlaamse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:

tijdens het eerste jaar

917,21 EUR

tijdens het tweede jaar

1083,98 EUR

tijdens het derde jaar

1250,74 EUR