Stageovereenkomst (Franse Gemeenschap) - Bedragen vanaf 1 januari 2023

Van 

De nieuwe bedragen van de maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan de stagiairs onder erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding gesloten in de Franse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:

1. voor de stagiairs die houders zijn van een bewijs van volbrachte leertijd of van een kwalificatiegetuigschrift van de 4de leerjaar van het technisch onderwijs of van de 6de leerjaar van het beroepsonderwijs voor het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst :

tijdens het eerste jaar

908,33 EUR

tijdens de volgende jaren

1073,49 EUR

 

2. voor de stagiairs die geen houders zijn van een van die bewijzen :

tijdens het eerste jaar

536,74 EUR

tijdens het tweede jaar

908,33 EUR

tijdens het derde jaar

1073,49 EUR

 

3. als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet :

tijdens het eerste jaar

536,74 EUR

tijdens het tweede jaar

644,09 EUR

tijdens het derde jaar

1073,49 EUR

 

Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun stagiairs hogere bedragen betalen, wetende dat wanneer de stagevergoeding meer dan 759,28 EUR bedraagt, de kinderbijslagen in elk geval niet meer toegekend worden.