Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2024

Van 

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2024 is gekend.


De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

1. Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2024):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage

31,99 euro per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 euro ) - 768] : 12 x 175,21/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 euro) - 768] : 12 x 175,21/114,08 = 111,35

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 euro) - 600] : 12 x 175,21/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 euro) - 600] : 12 x 175,21/114,08 = 113,27

LPG/CNG

[(Y x 9 euro) - 990] : 12 x 175,21/114,08

Elektrische

31,99 euro per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

Voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd), wordt de solidariteitsbijdrage verhoogd door het resultaat van de formule met 2,25 te vermenigvuldigen (sinds 1 juli 2023: zie ons artikel erover).

Die verhoging geldt niet voor de minimumbijdrage (van toepassing op de elektrische wagens).

Let op!

Wanneer in de oorspronkelijke overeenkomst aangegaan vóór 1 juli 2023 een verlenging werd voorzien, moet de verhoging niet worden toegepast na verlenging van de overeenkomst. Dit geldt enkel maar als alle concrete uitvoeringsmodaliteiten van die verlenging (waaronder de duur van de verlenging, de nieuwe leasingtermijnen, de nieuwe optieprijs, enz.) in de optie tot verlenging werden voorzien. Verlengingen van een lease- of huurovereenkomst en aankoopopties die niet in de oorspronkelijke overeenkomst werden voorzien, worden beschouwd als nieuwe overeenkomsten waarvoor de verhoging moet worden toegepast.

2. Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?

Volgende CO2-waarde moet gebruikt worden:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

3. Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2024 is nog niet gekend (rond eind december).