Sociale verkiezingen 2024: vergeet niet om een personeelsregister met uw uitzendkrachten bij te houden in het tweede kwartaal 2023!

Van 

Om na te gaan of uw onderneming sociale verkiezingen in 2024 moet organiseren moet U ook rekening houden met de uitzendkrachten die uw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2023 gebruikt. Vergeet hen bijgevolg niet te registreren.


Een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, moet in 2024 sociale verkiezingen organiseren om een comité op te richten. Wanneer zij gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers tewerkstelt, moet zij ook sociale verkiezingen organiseren om een ondernemingsraad op te richten.

De referteperiode waarin die gewoonlijke tewerkstelling wordt becijferd, is de periode gaande van het vierde kwartaal 2022 tot en met het derde kwartaal 2023

Naast haar gewone werknemers moet een onderneming ook rekening houden met de uitzendkrachten die zij gebruikt heeft om na te gaan of de drempel van 50 en 100 werknemers wordt bereikt. De uitzendkrachten die tijdens het tweede kwartaal 2023 door de onderneming worden gebruikt en die geen vaste werknemer van de onderneming vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst, worden ook meegeteld om na te gaan of de onderneming de tewerkstellingsdrempels van 50 of 100 werknemers bereikt.

Hiervoor moet de werkgever in een bijlage aan het personeelsregister alle uitzendkrachten opnemen. Aan elke uitzendkracht wordt een nummer toegekend. De nummering is doorlopend en in chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling van de gebruiker.

In deze bijlage moeten voor elke uitzendkracht de volgende gegevens worden vermeld:

  • het inschrijvingsnummer;
  • de naam en de voornamen;
  • begindatum van terbeschikkingstelling;
  • einddatum van terbeschikkingstelling;
  • het uitzendkantoor dat de uitzendkracht tewerkstelt;
  • de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.

Group S biedt u graag een model aan van deze bijlage:

Elke onderneming die tijdens het tweede kwartaal van 2023, dus van 1 april tot en met 30 juni 2023, één of meerdere uitzendkrachten tewerkstelt, moet deze bijlage invullen, zelfs indien de onderneming ervan overtuigd is dat zij in 2020 geen sociale verkiezingen zal moeten organiseren.

De onderneming kan worden vrijgesteld van deze verplichting als ze de drempel van 100 werknemers bereikt. In dit geval is een unanieme verklaring van de ondernemingsraad wel vereist. Voor de sociale verkiezingen 2024 moet de ondernemingsraad in de loop van het eerste kwartaal 2023, dat is het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de bijlage moet worden bijgehouden, vaststellen dat de drempel van 100 werknemers is overschreden, de bijlage bijgevolg niet moet worden bijgehouden en deze unanieme verklaring in het verslag van de ondernemingsraad laten opnemen.

Ondernemingen zonder zo’n unaniem akkoord van de ondernemingsraad of ondernemingen zonder ondernemingsraad alsmede ondernemingen met minder dan 100 werknemers moeten de bijlage wel bijhouden.