Sluitingsvergoeding: wijziging van de referteperiode voor arbeiders en nieuwe loonbedragen

Van 

In het kader van de sluiting van een onderneming wordt de referteperiode waarin ontslagen werknemers aanspraak kunnen maken op een sluitingsvergoeding, verlengd tot 18 maanden vóór de datum van de stopzetting door werkgever voor sluitingen na 30 juni 2022. Bovendien worden de loonbedragen voor de vaststelling van de bijzondere bijdrage aangepast.


Indien bij de sluiting van een onderneming de datum van ontslag van een werknemer valt binnen de referteperiode vóór of na de datum van staking door de werkgever, dan kan de betrokken werknemer een sluitingsvergoeding ontvangen. Voor arbeiders wordt het deel van de referteperiode vóór de stopzetting van de werkgever verlengd van 12 tot 18 maanden voor sluitingen na 30 juni 2022.

1. Aanpassing van de referteperiode

De verlenging van de referteperiode voor arbeiders maakt deel uit van de harmonisatie tussen arbeiders en bedienden bij de berekening van de opzeggingstermijn (sinds 1 januari 2014).

Totdat deze maatregel werd aangenomen, bestond er nog een verschil tussen arbeiders en bedienden wat betreft de duur van de referteperiode die in aanmerking moet worden genomen voor het recht op een sluitingsvergoeding. De nieuwe maatregel zet dit verschil recht door de duur van de referteperiode voor arbeiders gelijk te stellen met die voor de bedienden.

Deze nieuwe maatregel is slechts van toepassing op ondernemingen waarvan de sluitingsdatum (of datum van splitsing of zetelverplaatsing) zich na 30 juni 2022 bevindt.

2. Nieuwe loonbedragen

Werkgevers zijn een bijzondere compensatiebijdrage verschuldigd voor werknemers van wie de opzeggingsvergoeding op jaarbasis een vastgesteld loonbedrag bereikt. Deze bijdrage wordt berekend op de opzeggingsvergoeding van de werknemer en moet worden gestort aan het Sluitingsfonds. Het percentage van deze bijdrage varieert naar gelang het jaarloon van de werknemer.

Deze jaarloonbedragen werden met ingang van 1 januari 2023 aangepast:

Percentage van de bijdrage

Voormalige bedragen (tot 31/12/2022)

 

Werknemers waarvan het jaarloon ligt

Nieuwe bedragen (vanaf 01/01/2023)

 

Werknemers waarvan het jaarloon ligt

1%

Tussen 44.509 EUR en 54.508 EUR

Tussen 50.166 EUR en 61.436 EUR

2%

Tussen 51.509 EUR en 64.508 EUR

Tussen 61.437 EUR en 72.706 EUR

3%

Meer dan 64.508 EUR

Meer dan 72.706 EUR

 

Bron: wet van 28 november 2022 houdende harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding en aanpassing van de bedragen van de jaarlonen voor de compenserende bijdrage, B.S. 19 december 2022.