Ramadan op de werkplek: enkele tips

Van 

Tijdens de ramadan moeten werknemers hun arbeidsovereenkomst op normale wijze uitvoeren. Dat neemt niet weg dat aanpassingen in onderling overleg mogelijk zijn.


Deze maandag is de ramadan van start gegaan. Een maand lang zullen de leden van de moslimgemeenschap vasten tussen zonsopgang en zonsondergang. Dat kan ook een impact hebben op de werkplek. Werknemers die vasten, kunnen het immers moeilijker hebben om zich te concentreren, ze kunnen zelfs minder oplettend of gedeshydrateerd zijn en sneller vermoeid raken. Hoe moeten bedrijven hiermee omgaan? In onderstaande tekst delen we graag enkele adviezen hieromtrent.

Het principe

Uiteraard moeten werknemers ook tijdens de maand van de ramadan het overeengekomen werk uitvoeren en de verplichtingen naleven die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst. Het feit dat iemand vast, betekent niet dat die persoon in de onmogelijkheid verkeert om te werken. Werknemers kunnen zich bovendien niet beroepen op de vrijheid van eredienst om tijdens deze periode bepaalde aanpassingen of dergelijke op te eisen.

 

De werkgever moet echter de antidiscriminatiewetgeving naleven. Hij kan zijn werknemers dus niet zonder reden verbieden om hun religieuze praktijken te volgen.

Kortom, werkgevers moeten geen speciale aanpassing voorzien omwille van iemands geloof, maar ze kunnen hun werknemers niet verbieden om hun religieuze praktijken te respecteren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgever zijn werknemers niet kan verbieden om tijdens hun pauze te bidden, zolang dit discreet gebeurt en zonder andere werknemers te storen. De werkgever is echter niet verplicht om een aparte ruimte in te richten waar zijn werknemers kunnen bidden. 

Wederzijdse akkoorden

De werkgever is wettelijk niet verplicht om rekening te houden met de ramadan.

Anderzijds kan een werkgever die de diversiteit binnen zijn bedrijf wil aanmoedigen, in de mate van het mogelijke overeenkomsten sluiten met de betrokken werknemers om hun arbeidsvoorwaarden tijdelijk aan te passen.

Dergelijke overeenkomsten kunnen bepaalde voordelen met zich meebrengen. Niet alleen krijgt iedereen de kans om taken op een veilige en productieve wijze uit te voeren, daarnaast kan dit ook andere werknemers extra motiveren.

In de praktijk

De moeilijkheid bestaat erin om op zo’n manier overeenkomsten te sluiten met werknemers die vasten dat andere werknemers zich niet benadeeld voelen. In dit verband valt ondersteuning door de HR -afdeling aan te raden. Aangezien er ook gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, kan het nuttig zijn om ook bijstand te vragen aan de preventieadviseur.

We stellen hierbij enkele mogelijke aanpassingen voor:

  • taken die bepaalde risico's inhouden, herverdelen;
  • fysiek en/of mentaal “zware” opdrachten 's morgens laten uitvoeren;
  • in de mogelijkheid tot telewerk voorzien;
  • zakenlunches voor salesmedewerkers vermijden;
  • flexibiliteit tonen op het vlak van de uurroosters door werknemers de kans te geven vroeger te beginnen;
  • de lunchpauze inkorten en meer tussentijdse pauzes toelaten;