Professionele verplaatsingen met een privé-vervoermiddel: indexatie op 1 april 2024

Van 

Vanaf 1 april 2024 is het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen gelijk aan 0,4265 euro per kilometer voor diegenen die de driemaandelijkse indexering volgen. Het bedrag blijft 0,4280 euro per kilometer voor diegenen die de jaarlijkse indexering volgen.


Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Het bedrag van deze federale kilometervergoeding wordt per kwartaal herzien (sinds 1 oktober 2022) om sneller te kunnen reageren op de fluctuerende brandstofprijzen (vergoeding geregeld door het koninklijk besluit van 13 juli 2017).

Er is echter nog een andere kilometervergoeding, die elk jaar op 1 juli wordt geïndexeerd (voorzien door het koninklijk besluit van 18 januari 1965).

In bepaalde sectoren is de terugbetaling van professionele verplaatsingen met een privéwagen voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst. Sommige volgen de driemaandelijkse indexering en anderen hebben de jaarlijkse indexering behouden. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met wat er in de onderneming is voorzien in het arbeidsreglement of volgens een bepaald gebruik.

Ten slotte moet worden onderzocht wat de bron van de terugbetaling is om te weten welk bedrag moet worden toegepast.

Als uw sector een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten, kan u deze vinden in hoofdstuk 12 van de sectordocumentatie. We duiden er het bedrag aan dat wordt gevolgd door het paritair comité.

1. Driemaandelijkse indexatie

De nieuwe indexatie vindt dus plaats op 1 april 2024 en het bedrag is 0,4265 euro per kilometer.

Bedrag voor de période van 1 april 2023 tot 30 juni 2023

Bedrag voor de période van 1 juli 2023 tot 30 september 2023

Bedrag voor de période van 1 oktober 2023 tot 31 december 2023

Bedrag voor de période van 1 januari 2024 tot 31 maart 2024 Bedrag voor de période van 1 april 2024 tot 30 juni 2024

0,4246 euro/km

0,4237 euro/km

0,4259 euro/km

0,4269 euro/km 0,4265 euro/km

2. Jaarlijkse indexatie

Sinds 1 juli 2023 is het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen gelijk aan 0,4280 euro per kilometer.

Bedrag voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

Bedrag voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024

0,4170 euro/km

0,4280 euro/km

3. Kilometervergoeding en fiscale fiche

We herinneren u eraan dat vanaf het inkomstenjaar 2022 alle bedragen die als onkosten eigen aan de werkgever worden vergoed, op de fiscale fiche moeten staan (zie ons artikel van 21 juni 2022).

Tot nu toe werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen beschouwd als een forfaitaire vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende criteria Bijgevolg was het voldoende om “JA – ernstige normen” te vermelden op de fiscale fiche wanneer een dergelijke vergoeding werd toegekend.

Sinds het inkomstenjaar 2022 moet ook het totaalbedrag van de toegekende kilometervergoeding op de fiscale fiche verschijnen.

Bron: Omzendbrief nr. 737. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. Periode van 1 april 2024 t.e.m 30 juni 2024 (BS 27 maart 2024).