Preventie van burn-out: dien uw project in tegen uiterlijk 15 september om van subsidies te genieten!

Van 
91663

In het kader van een geïntegreerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, wordt financiële ondersteuning voorzien voor pilootprojecten ter preventie van burn-out.

Het interprofessioneel akkoord 2017-2018 was al heel duidelijk: burn-out is de grootste vijand op de werkvloer.  Meer en meer werknemers worden namelijk door burn-outs en werkgerelateerde psychische aandoeningen getroffen. Stress en burn-out zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor een derde van het totaal aantal afwezigheidsdagen. Een globaal en geïntegreerd beleid is dus noodzakelijk.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil nu de nadruk leggen op preventie. Het doel hiervan is te voorkomen dat werknemers slachtoffer worden van een burn-out en werkgevers te stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

Minister Maggie De Block lanceerde daarom eind juni een oproep tot pilootprojecten. Werkgevers kunnen tot uiterlijk 15 september 2018 via een elektronisch formulier hun project indienen. De Nationale Arbeidsraad zal dan de ingediende projecten beoordelen.

De geselecteerde werkgevers zullen een budget van 8000 € (excl. btw) krijgen om de uitvoering van hun project te ondersteunen.

Meer info op de website van de Nationale Arbeidsraad.

 

Bronnen :

N. BAMPS, « Un employé sur six est menacé par le burn-out. Et vous ? », in l’Echo, 30 janvier 2018.

www.deblock.belgium.be