Parkeerplaats voor fietsen nu mogelijk met ecocheques

Van 

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vanaf 1 maart 2023 uitgebreid.


De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden uitgebreid.

Hoe is de lijst gestructureerd?

De lijst groepeert vier categorieën:

  • ecologische producten en diensten;
  • duurzame mobiliteit en vrije tijd;
  • hergebruik, recyclage en afvalpreventie ;
  • korte keten.

Elk van die categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel op twee pagina’s staat (gemakkelijk mee te nemen en te raadplegen).

Vanaf 1 maart 2023, zijn de nieuwigheden de volgende:

  • categorie Duurzame mobiliteit en vrije tijd: (Abonnementen voor) een parkeerplaats specifiek bedoeld voor fietsen;
  • categorie Hergebruik, recyclage & afvalpreventie - Aankoop tweede-handsproducten: de lijst heeft voortaan algemeen betrekking op "alle elektro", met inbegrip van kleine elektro, maar met uitzondering van hybride apparaten (d.w.z. apparaten die zowel op elektriciteit als op fossiele brandstoffen kunnen werken).

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bronnen: Cao nr. 98/10 van 24 januari 2023 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques. Advies nr. 2.344 van 24 januari 2023. Nationale Arbeidsraad.