Overschrijding van de spilindex: sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenwedden worden aangepast

Van 

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is eind oktober 2022 overschreden.


Deze overschrijding brengt verschillende aanpassingen met zich mee :

  • Indexatie van de lonen voor de werknemers van de paritair comités die hetzelfde principe volgen als de NAR (aanpassing op 1 november 2022).
  • Indexatie van de ambtenarenwedden en van de bezoldigingen van de werknemers van de paritair comités die hetzelfde indexatiesysteem toepassen als de openbare sector (aanpassing op 1 december 2022).
  • Indexatie van de sociale uitkeringen en pensioenen (aanpassing op 1 november 2022).

U vindt de aangepaste bedragen binnenkort terug op onze site.