Nieuwe labels en volkstuinen nu mogelijk met ecocheques

Van 

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vanaf 1 maart 2021 uitgebreid.


De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden uitgebreid.

Hoe is de lijst gestructureerd?

De lijst groepeert drie categorieën:

  • Ecologische producten en diensten
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

Elk van die categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel op twee pagina’s staat (gemakkelijk mee te nemen en te raadplegen).

 

Vanaf 1 maart 2021, zijn de nieuwigheden de volgende:

  • Energievriendelijke elektro: herziening van het Europese energielabel op 1/3/2021 voor bepaalde huishoudelijke apparaten
  • Biologische producten: 4 nieuwe labels (MSC, Ecogarantie, Cosmebio, GOTS)
  • Duurzaam tuinieren: uitsluiting van turf en toevoeging van abonnementen en aansluitingen voor volkstuinen
  • Hergebruik: toevoeging van huur van producten die beantwoordt aan dezelfde voorwaarden als de aankoop van tweedehandsproducten
  • Algemene opmerking: voor elk product van de lijst kan ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden. Filters worden toegevoegd.

De lijst is hier beschikbaar :

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bron: Cao nr. 98/7 van 3 maart 2021 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, Nationale Arbeidsraad.