Nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing voor 2018

Van 
88157

De barema’s en berekeningsregels voor de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 2018 zijn gepubliceerd. De effecten van de taxshift zijn duidelijk merkbaar in de schalen.

U kan de barema’s en berekeningsregels voor 2018 raadplegen op de website van de FOD Financiën. Naast de gebruikelijke indexering van de bedragen en de verdere doorwerking van de taxshift in de barema’s is er nog een belangrijke toevoeging te noteren.

Taxshift

Zoals u onlangs kon lezen op onze website zijn er voor 2018 een hele reeks maatregelen afgekondigd naar aanleiding van de taxshift. Deze wijzigingen worden doorgevoerd via een aanpassing aan de schalen van bedrijfsvoorheffing.

Het gaat om volgende wijzigingen:

  • De verhoging van de forfaitaire beroepskosten;
  • Afschaffing van de belastingschijf 30%;
  • Verhoging van de belastingvrije som.

Voor meer details verwijzen we graag naar ons artikel van 27 november.

Deelplatformen

Verder werd ook het percentage van de bedrijfsvoorheffing bekend gemaakt voor het bedrag dat betaald werd door tussenkomst van een deelplatform.

De bedrijfsvoorheffing bedraagt 10% van het bruto bedrag. Het bruto bedrag bestaat uit:

  • het bedrag dat door of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald, en
  • alle sommen die door het platform of door zijn tussenkomst zijn ingehouden.

Wanneer de vergoeding ook andere diensten omvat dan enkel uit deelplatformen, maar ook roerende, onroerende of diverse inkomsten bestaat en er voor de diensten geen aparte prijs bepaald, dan bedraagt de bedrijfsvoorheffing 2% van het bruto bedrag.

Bovenstaande regeling was al wel van toepassing sinds maart 2017.

Inwerkingtreding

De nieuwe barema’s zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 betaalde of toegekende bezoldigingen.