Mobiliteitsbudget: het minimum en het maximum voor iedereen vanaf 1 januari 2023

Van 

Vanaf 1 januari 2022 wordt het mobiliteitsbudget onderworpen aan een minimum en een maximum. Er was evenwel een overgangsperiode van één jaar voorzien voor mobiliteitsbudgetten toegekend vóór 3 december 2021. Deze periode loopt ten einde.


Om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken, heeft de regering stappen ondernomen om het te vereenvoudigen, te versoepelen en uit te breiden. Meer daarover vindt u in ons artikel.

Een van de nieuwe maatregelen die op 1 januari 2022 in werking getreden zijn, betreft het bedrag van het mobiliteitsbudget.

Het bedrag van het mobiliteitsbudget bedraagt minimaal 3.000 euro met een maximum van een vijfde van de totale brutovergoeding, waarbij een absoluut maximum wordt gesteld op 16.000 euro per kalenderjaar.

Bovenstaande minimum en maximum zijn echter pas van toepassing vanaf 1 januari 2023, voor wat betreft de mobiliteitsbudgetten toegekend vóór 3 december 2021.

We raden werkgevers dan ook aan om na te gaan of de mobiliteitsbudgetten toegekend vóór 3 december 2021 voldoen aan de bovenvermelde grenzen en deze indien nodig aan te passen.