Mijn werknemer heeft corona... wat nu?

Van 

Tijdens de coronacrisis werden er een heel aantal maatregelen afgekondigd waar werkgevers rekening mee moesten houden indien een werknemer besmet was met het coronavirus, symptomen vertoonde of een hoog risicocontact had. Het merendeel van deze maatregelen werd inmiddels opgeheven. Tijd dus om even in kaart te brengen welke verplichtingen op vandaag nog van toepassing zijn indien een werknemer toch nog besmet raakt met het coronavirus.


Tegenwoordig is er enkel nog sprake van isolatie of quarantaine in twee welbepaalde gevallen. Wanneer een werknemer laat weten besmet te zijn met het coronavirus op basis van een PCR-, antigeen- of zelftest, moet deze werknemer verplicht in isolatie. Het is niet langer nodig om het resultaat van een zelftest te laten bevestigen door een PCR test. Wanneer een werknemer enkel symptomen vertoont, moet deze persoon in quarantaine.  

1. Besmetting met het coronavirus

Bij een positieve test op het coronavirus, moet de werknemer verplicht in isolatie en moet hij minstens 7 dagen thuis blijven, te rekenen vanaf het begin van de symptomen. De werknemer mag het huis pas verlaten na 7 dagen op voorwaarde dat hij de laatste 3 dagen geen koorts meer had en de symptomen klinisch verbeterd zijn. Na deze periode van 7 dagen, moet de werknemer gedurende 3 dagen wel nog voorzorgsmaatregelen nemen zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker in een binnenruimte en het beperken van de sociale contacten. Alle activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (zoals bijvoorbeeld samen eten met andere personen), zijn ook gedurende diezelfde periode niet toegelaten.

Volgende situaties kunnen zich voordoen.

  • De werknemer is ziek

Dan spreekt het voor zich dat deze werknemer thuis blijft en niet meer werkt. De werkgever zal dus ook gewaarborgd loon betalen aan de werknemer, mits de werknemer de werkgever tijdig heeft verwittigd en een attest van arbeidsongeschiktheid bezorgt.

  • De werknemer is arbeidsgeschikt en telewerk is mogelijk

Stel dat een werknemer besmet is met het coronavirus maar zich niet ziek voelt en in staat is om te werken. Deze werknemer moet hoe dan ook in isolatie vanwege de besmetting en mag dus niet naar de werkplek komen. Als telewerk mogelijk is, zal de werknemer van thuis uit werken en zal dus gewoon loon betaald worden.

  • De werknemer is arbeidsgeschikt en telewerk is niet mogelijk

Wanneer voor de werknemer echter geen telewerk mogelijk is, kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht volgens de gewone procedure aangevraagd worden. Er moet dan wel strikt voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

  • de werknemer kan geen telewerk verrichten;
  • de werknemer is niet ziek;
  • de isolatie blijkt uit een isolatie-attest waarop vermeld staat dat de werknemer arbeidsgeschikt is maar de woning niet mag verlaten aangezien hij besmet is met het coronavirus of eventueel symptomen heeft die kunnen wijzen op een besmetting. Dit attest kan aangevraagd worden via volgende link;
  • de duur van de aangevraagde periode is beperkt tot 7 dagen (op voorwaarde dat de werknemer de laatste drie dagen geen koorts meer heeft en geen symptomen meer vertoont).

Voor de aanvraagprocedure inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verwijzen wij naar de website van de RVA.

2. Vermoeden van besmetting met het coronavirus

Werknemers die enkel een risicocontact hebben gehad met een besmet persoon en dus werden blootgesteld aan het virus zonder dat zij symptomen vertonen, moeten niet langer in quarantaine en kunnen dus aan het werk blijven. Zij moeten vooral bijzondere aandacht besteden aan basishygiëne maatregelen en het aantal contacten proberen te beperken tot een minimum. Wanneer een werknemer deel uitmaakt van een huishouden waarvan iemand besmet is, wordt bijkomend aangeraden om  een mondmasker te dragen zodra zij contact hebben met personen buiten het huishouden gedurende een periode van 7 dagen. Indien dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld tijdens het eten, moet er in principe dagelijks een zelftest worden uitgevoerd. Bij een positief resultaat, moet deze persoon ook in isolatie blijven en is hetgeen vermeld werd onder punt 1 van toepassing.

Wanneer een werknemer symptomen vertoont maar nog geen positieve coronatest heeft afgelegd, moet deze werknemer wél in quarantaine om zich preventief af te zonderen in afwachting van het resultaat. Zodra het resultaat van de test negatief blijkt te zijn, wordt de quarantaine opgeheven en kan het werk hervat worden. Gedurende de periode van quarantaine, kunnen dezelfde regels worden toegepast die werden beschreven in de 3 situaties onder punt 1. Als een werknemer aanwezig is op de werkvloer en symptomen vertoont, kan de  werkgever enkel maar adviseren om contact op te nemen met zijn huisarts. Deze zal dan bepalen wat de te ondernemen stappen zijn en of het nuttig is om een test af te nemen. De werkgever kan zijn werknemers niet zelf testen en kan zijn werknemer ook niet naar huis sturen zolang er maar sprake is van een vermoeden van besmetting. 

3. De werkgever loopt een coronabesmetting op

Als de werkgever een natuurlijk persoon is en besmet is met het coronavirus waardoor zijn werknemer niet meer tewerkgesteld kan worden, dan kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Dat is bvb. het geval in het kader van een Persoonsvolgend Budget (PVB) waarbij de werkgever een persoon met een handicap is die met zijn Persoonsvolgend Budget een werknemer betaalt om de nodige assistentietaken uit te voeren. Wanneer in deze situatie de werkgever als natuurlijk persoon een coronabesmetting oploopt, zal de werknemer daardoor zijn assistentietaken niet langer kunnen uitvoeren en zal hij tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld wegens overmacht volgens de gewone procedure.