Lichtbronnen nu mogelijk met ecocheques

article image Van 

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vanaf 1 september 2021 uitgebreid.

De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden uitgebreid.

Hoe is de lijst gestructureerd?

De lijst groepeert drie categorieën:

  • Ecologische producten en diensten;
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd;
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Elk van die categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel op twee pagina’s staat (gemakkelijk mee te nemen en te raadplegen).

Vanaf 1 september 2021, zijn de nieuwigheden de volgende:

  • Energievriendelijke elektro: klasse E voor televisies en beeldschermen en lichtbronnen met klassen A, B, C of D worden toegevoegd (lichtbronnen, die vóór 1 september 2021 op de markt zijn gebracht, met nog het vroegere etiket van het Europees energielabel A+ of A++(hoogste energieklasse voor lichtbronnen in de vroegere schaal), kunnen tot 28 februari 2023 nog met ecocheques worden).
  • Duurzaam tuinieren: wegens risico van verwarring, werd besloten van nu af aan te bepalen dat gewasbeschermingsmiddelen die niet voldoen aan de toepasbare Europese regelgevingen, uitgesloten zijn van de lijst.

De lijst is hier beschikbaar:

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bron: Cao nr. 98/8 van 13 juli 2021 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, Nationale Arbeidsraad.