Leerovereenkomst (Franse Gemeenschap) - Bedragen vanaf 1 januari 2018

Van 
88380

De bedragen van de maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan de leerlingen met een erkende leerovereenkomst gesloten in de Franse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2018 aangepast als volgt:

Eerste jaar van de leertijd

257,98 EURO

Tweede jaar van de leertijd

343,97 EURO

Derde jaar van de leertijd

447,16 EURO

Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun leerlingen hogere bedragen betalen, wetende dat boven 541,09 EUR de kinderbijslagen niet meer toegekend worden

Opmerking

Op 1 september 2015 is een unieke alternerende overeenkomst in werking getreden voor het Franse Gemeenschap. Deze unieke alternerende overeenkomst vervangt de leerovereenkomst middenstand van de Franse Gemeenschap. De overeenkomsten die vóór 1 september 2015 werden gesloten, blijven echter van kracht tot hun einddatum.