Korte keten nu mogelijk met ecocheques

Van 

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vanaf 1 januari 2022 uitgebreid.


De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden uitgebreid.

Hoe is de lijst gestructureerd?

De lijst groepeert vier categorieën:

 • ecologische producten en diensten;
 • duurzame mobiliteit en vrije tijd;
 • hergebruik, recyclage en afvalpreventie ;
 • korte keten.

Elk van die categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel op twee pagina’s staat (gemakkelijk mee te nemen en te raadplegen).

Vanaf 1 januari 2022, is de nieuwigheid de volgende: toevoeging aan de lijst van een nieuwe categorie “Korte keten”.

Volgens deze overeenkomst betekent de korte keten de rechtstreekse verkoop aan de consument door een land-of tuinbouwer in hoofd-of  bijberoep, als natuurlijk persoon of rechtspersoon, of door één tussenschakel, van zijn eigen producten of een deel daarvan, of van verwerkte/afgeleide producten. Er moet een drempelwaarde van 50% producten in de korte keten worden bereikt. Voor verwerkte/afgeleide producten moeten de gebruikte grondstoffen in principe afkomstig zijn uit de eigen productie van de landbouwer of uit de lokale omgeving.

Actoren uit de grootdistributie en de voedselverwerkende industrie worden niet als korte keten beschouwd, omdat het product niet langer eigendom van de producent is en de producent niet onafhankelijk zijn prijs kan zetten.

De verkooppunten in de korte keten zijn dus:

 • hoeves of hoevewinkels, al dan niet op het bedrijf gelegen;
 • automaten;
 • zelfpluk;
 • boerenmarkten;
 • “voedselteams”;
 • CSA-boerderijen  (Community  Supported  Agriculture);
 • webwinkels;
 • coöperaties;
 • buurderijen.

De voornoemde verkooppunten die voldoen aan de principes voor de verkoop in de korte keten, kunnen  het door de VLAM en APAQ-W erkende label “Recht van bij de boer” of “En direct de la ferme” toegekend krijgen.

De lijst is hier beschikbaar.

 

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bronnen: Cao nr. 98/9 van 21 december 2021 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques. Advies nr. 2.260 van 21 december 2021. Nationale Arbeidsraad.