Interprofessioneel akkoord 2023-2024: akkoord binnen de regering

Van 

Deze maandag 28 november kwam men binnen de regering tot een akkoord. De loonmarge van 0% wordt bevestigd voor de volgende twee jaar. Bovendien kunnen ondernemingen die goede resultaten behaalden in 2022 een eenmalige premie van maximum 500 euro netto toekennen in 2023. Deze premie kan tot 750 euro bedragen voor bedrijven die een uitzonderlijke winst hebben geboekt.


Na het mislukken van de onderhandelingen tussen de sociale partners diende de regering het dossier over de loonmarge voor de jaren 2023-2024 terug in handen nemen. Deze maandag werd een akkoord bereikt.

1. Loonmarge

De loonnorm van 0% voor 2023 en 2024 wordt bevestigd, terwijl automatische indexeringen en baremieke verhogingen zoals in de vorige jaren gewaarborgd blijven.

2. “Koopkrachtpremie”

Deze premie zal vergelijkbaar zijn met de coronapremie die binnen het sociaal overleg 2022 mogelijk werd gemaakt.

Ondernemingen die goede resultaten behaalden, kunnen in 2023 een aanvullende eenmalige premie toekennen.

Wat we al weten over deze premie:

  • maximum 500 euro netto voor bedrijven die goede resultaten in 2022 hebben geboekt;
  • maximum 750 euro netto voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst in 2022 hebben behaald;
  • werkgeversbijdrage van 16,5%;
  • premie 100% aftrekbaar voor de onderneming;
  • invoering via een akkoord op het niveau van de sector of, bij gebrek daaraan, op het niveau van de onderneming.

Opmerking: de regering heeft het begrip 'onderneming die goede resultaten/uitzonderlijk hoge winst behaalde' niet willen definiëren. Het is dus aan de sectoren om het winstniveau te specificeren dat de toekenning van de premie mogelijk maakt.

3. En nu?

Het gaat om een politiek akkoord dat aan de sociale partners zal worden voorgesteld: ofwel aanvaarden ze het (en worden de onderhandelingen voortgezet), ofwel weigeren ze het (en zet de regering dit akkoord om in een koninklijk besluit).

Daarna is het aan de sectoren om de premie in te vullen. Als de sector niets heeft bepaald of als de sector de keuze laat, kunnen ondernemingen zelf beslissen.

Advies: we raden u aan om inzake dit punt nog geen verbintenissen ten opzichte van uw personeel aan te gaan, maar te wachten op eventuele sectorakkoorden ter zake. 

Trouwens worden nog verduidelijkingen en bevestigingen verwacht. Voorzichtigheid en geduld blijven geboden!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

Bron: site van Eerste Minister, 28 november 2022.