“Impulsion 12 mois + en -25 ans ” in het Waals Gewest: de nieuwe bijlage bij de arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2023 is beschikbaar op de website van Forem

Van 

Sinds 1 juli 2023 zijn er nieuwe voorwaarden opgelegd om te kunnen genieten van de werkuitkeringen “Impulsion 12 mois + en -25 ans ” Een nieuw model van bijlage bij de arbeidsovereenkomst is nu beschikbaar op de Forem-website.


Sinds 1 juli 2023 zijn er nieuwe voorwaarden opgelegd om te kunnen genieten van de werkuitkeringen “Impulsion 12 mois + en -25 ans ” Een nieuw model van bijlage bij de arbeidsovereenkomst is nu beschikbaar op de Forem-website.

Zoals aangekondigd in ons artikel van 25 mei 2023, zijn er twee nieuwe voorwaarden ingevoerd om in aanmerking te komen voor de werkregeling “Impulsion 12 mois + en -25 ans ” in het Waals Gewest:

  1. Wijziging van de minimale duur van de arbeidsovereenkomst om in aanmerking te komen voor de “Impulsion 12 mois + en -25 ans ”:

Vanaf 1 juli 2023 moeten werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in het Waals Gewest tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden. Deze verplichting geldt niet voor arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 1 juli 2023.

  1. Verplichting om voor elke arbeidsovereenkomst een nieuwe aanvraag in te dienen:

Werkzoekenden die een werkuitkering hebben ontvangen in het kader van een arbeidsovereenkomst met een werkgever, moeten een nieuwe aanvraag voor activering van de werkuitkeringen indienen als ze binnen een periode van minder dan 12 maanden opnieuw in dienst treden bij dezelfde werkgever.  Voor elke nieuwe arbeidsovereenkomst zal dus een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend, ook al is er geen onderbreking tussen deze overeenkomst en de vorige.

Als gevolg van deze wijzigingen is de bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor de werkuitkeringen  “Impulsion 12 mois + en -25 ans” bijgewerkt op de Forem-website.

De nieuwe bijlage en informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen, vindt u terug via de volgende links: