Horeca : betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden

Van 
92689

Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, heeft beslist om meer financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die actief zijn in de horecasector.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die actief zijn in de horecasector en die moeilijkheden ondervinden, kunnen een aanvraag indienen om de betalingstermijn voor hun voorlopige bijdragen te verlengen:

  • van het vierde kwartaal 2018 tot uiterlijk 15/12/2019 en,
  • van het eerste kwartaal 2019 tot uiterlijk 31/03/2020.

Ter attentie van de klanten van Group S – Sociaal Verzekeringsfonds:

Wat het vierde kwartaal betreft, moet deze aanvraag ingediend worden ten laatste vóór 31 december 2018. Wat het tweede kwartaal betreft, moet deze aanvraag ingediend worden ten laatste vóór 20 maart 2019.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvk@groups.be.

Er is geen standaardformulier ter beschikking, maar de aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • onderwerp van uw e-mail: "Aanvraag maatregel horeca";
  • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
  • de naam en exploitatiezetel van uw bedrijf;
  • met bewijsstukken aantonen dat u moeilijkheden ondervindt bij de betaling van uw sociale bijdragen.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag vrijstelling kan indienen bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.
Hierover informeert uw dossierbeheerder u graag verder.