Hogere bijzondere activeringsbijdrage voor werkgevers die hun werknemers van minder dan 60 jaar vrijstellen van prestaties

Van 

Vanaf 1 januari 2018 wordt een activeringsbijdrage als ontradende maatregel ingevoerd voor werkgevers die hun werknemers met een al dan niet verminderd loon, vrijstellen van prestaties om op deze manier de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen.

Lees meer hierover in de instructies van de RSZ via deze link.

1. Verhoging van de bijdrage in sommige leeftijdscategorieën

De bijdrage is afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik dat de werkgever de werknemer vrijstelt van prestaties. In de programmawet wordt het percentage van de activeringsbijdrage voor werknemers tussen 55 en 60 jaar op 20% gebracht. 

leeftjd bij het begin

van de vrijstelling

% op het loon

(verhoogd tot 108 % voor de arbeiders)

minimum per kwartaal

(EUR)

< 55 jaar

20

300

≥ 55 < 58 jaar

20

300

≥ 58 < 60 jaar

20

300

≥ 60 < 62 jaar

15

225,60

≥ 62 jaar

10

225,60

2. Verhoging van de bijdrage ingeval van overmatig gebruik vrijstelling prestaties

De bijzondere activeringsbijdragen vermeld in de tabel onder punt 1 hierboven worden verhoogd met 25 % wanneer de werkgever voor minstens 10 % van zijn werknemers deze bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd is.

3. Datum van inwerkingtreding

Deze maatregel treedt in werking op 9 januari 2023.