Het bijzondere stelsel van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis loopt in principe af op 31 maart 2023

Van 

Sinds 1 oktober 2022 en tot en met 31 maart 2023 kunnen werkgevers een nieuwe vorm van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis invoeren. Wij hebben vernomen dat er momenteel geen enkele indicatie is dat dit systeem zal verlengd worden. Dit betekent dus dat vanaf 1 april 2023 in principe de regels van de “klassieke” economische werkloosheid van toepassing zijn.


“Klassieke” economische werkloosheid vs. economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis

Het onderscheid tussen de “klassieke” economische werkloosheid en de economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis wordt schematisch weergegeven in volgende vergelijkingstabel:

 

Klassieke EW arbeiders

TW energie arbeiders

Klassieke EW bedienden

TW energie bedienden

Toelatings-voorwaarden

“Gebrek aan werk”

Aankoop van energieproducten van ten minste 3% van de Toegevoegde waarde voor kalenderjaar 2021 of verdubbeling van de definitieve energierekening voor het 3de kwartaal 2022 t.o.v. het 3de kwartaal 2021

Voldoen aan de definitie van “onderneming in moeilijkheden”: substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de 4 voorafgaande kwartalen in vergelijking met het corresponderende kwartaal van 2021, 2020 of 2019 of het aantal dagen TW voor arbeiders (zowel EW als coronawerkloosheid) bedraagt ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag.

 

 

 

Aankoop van energieproducten van ten minste 3% van de Toegevoegde waarde voor kalenderjaar 2021 of verdubbeling van de definitieve energierekening voor het 3de kwartaal 2022 t.o.v. het 3de kwartaal 2021

Vooraf-gaandelijke formaliteiten

1. Geen C106A versturen naar de RVA

 

2. Voorafgaandelijke kennisgeving t.a.v. de RVA, de werknemers en de OR (bij gebrek, de VA) ten minste 7 kd op voorhand

 

 

1. Minstens 5 kd vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag een formulier C106A-Energie versturen naar de RVA zonder bewijsstukken (bewijsstukken in de onderneming ter beschikking houden i.g.v. controle)

 

2. Voorafgaandelijke kennisgeving t.a.v. de RVA, de werknemers en de OR (bij gebrek, de VA) ten minste 3 kd op voorhand

 

1. Minstens 14 kd vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag een formulier C106A-Overgangsregeling  versturen naar de RVA met bewijsstukken

 

2. Voorafgaandelijke kennisgeving t.a.v. de RVA, de werknemers en de OR (bij gebrek, de VA) ten minste 7 kd op voorhand

 

1. Minstens 5 kd vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag een formulier C106A-Energie versturen naar de RVA zonder bewijsstukken (bewijsstukken in de onderneming ter beschikking houden i.g.v. controle)

 

2. Voorafgaandelijke kennisgeving t.a.v. de RVA, de werknemers en de OR (bij gebrek, de VA) ten minste 3 kd op voorhand

 

Formaliteiten bij aanvang

1. Maandelijkse mededeling 1ste effectieve werkloosheids-dag aan de RVA

2. ASR 5

Sinds 1/1/2023:

3. Afgifte C3.2A en bijhouden validatieboek

4. ASR 2

 

1. Maandelijkse mededeling 1ste effectieve werkloosheids-dag aan de RVA

2. ASR 5

Sinds 1/1/2023:

3. Afgifte C3.2A en bijhouden validatieboek

4. ASR 2

 

1. Maandelijkse mededeling 1ste effectieve werkloosheids-dag aan de RVA

2. ASR 5

Sinds 1/1/2023:

3. Afgifte C3.2A en bijhouden validatieboek

4. ASR 2

 

1. Maandelijkse mededeling 1ste effectieve werkloosheids-dag aan de RVA

2. ASR 5

Sinds 1/1/2023:

3. Afgifte C3.2A en bijhouden validatieboek

4. ASR 2

 

Regeling

Volledige schorsing: ofwel 4 weken + verplichte werkweek ofwel 8 weken + 2 verplichte werkweken ofwel 12 weken + 3 verplichte werkweken

 

OF

 

Gedeeltelijke schorsing:

  • “Grote” schorsing: regeling waarbij minder dan 3 arbeidsdagen / week of minder dan 1 arbeidsweek / 2 weken wordt gewerkt voor max. 3 maanden + 1 verplichte werkweek.
  • “Kleine” schorsing: regeling waarin er minstens 3 arbeidsdagen / week of minstens 1 arbeidsweek / twee weken wordt gewerkt voor max. 12 maanden

 

Volledige schorsing van max. 4 weken zonder verplichte werkweek

 

OF

 

Gedeeltelijke schorsing (enkel “grote” schorsing: regeling waarin er < 3 arbeidsdagen / week of minder dan 1 arbeidsweek / twee weken wordt gewerkt voor max. 3 maanden.

 

Geen “kleine” schorsing mogelijk

Volledige schorsing van max. 16 weken

 

OF

 

Gedeeltelijke schorsing van max. 26 weken (met minstens 2 werkdagen per week)

per kj zonder verplichte werkweek

Volledige schorsing van max. 4 weken zonder verplichte werkweek

 

OF

 

Gedeeltelijke schorsing ( regeling waarin er < 3 arbeidsdagen / week of minder dan 1 arbeidsweek / 2  weken wordt gewerkt) voor max. 3 maanden

Vergoeding WN’s

1. Uitkering TW van 65% van het begrensde brutoloon (= 3.199,26 euro per maand)

 

2. Supplement van min. 2 euro per dag TW te betalen door de WG (of kan ook ten laste worden gelegd van het sectoraal sociaal fonds)   

 

1. Uitkering TW van 70% van het begrensde brutoloon (= 3.199,26 euro per maand)

 

2. Supplement van min. 6,47 euro per dag TW te betalen door de WG (of kan ook ten laste worden gelegd van het sectoraal sociaal fonds). Als suppplement bij EW hoger ligt dan moet dit betaald worden

1. Uitkering TW van 65% van het begrensde brutoloon (= 3.075,04 euro per maand)

 

2. Supplement per dag TW minstens = supplement EW van toepassing voor de arbeiders van dezelfde WG en/of het PC waaronder de WG zou ressorteren als hij arbeiders zou tewerkstellen met:

- een minimum van 5,63 euro per dag TW  indien de werkgever toepassing maakt van CAO n° 159 van de NAR;

- een minimum van 2 euro per dag TW indien de werkgever toepassing maakt van een cao;

- een minimum van 5 euro per dag TW indien de werkgever toepassing maakt van een ondernemingsplan. 

 

 

1. Uitkering TW van 70% van het begrensde brutoloon (= 3.199,26 euro per maand)

 

2. Supplement van min. 6,47 euro per dag TW te betalen door de WG (of kan ook ten laste worden gelegd van het sectoraal sociaal fonds). Als suppplement bij EW hoger ligt dan moet dit betaald worden

 

Situatie vanaf 1/4/2023

Op dit ogenblik werd er nog geen beslissing genomen om het stelsel van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis te verlengen. Er moet dus van uitgegaan worden dat het systeem afloopt op 31/03/2023 en dat werkgevers vanaf deze datum een beroep zullen moeten doen op de “klassieke” economische werkloosheid.

Een aanvraag economische werkloosheid energie kan nog ingediend worden zolang de begindatum van de aanvraag schorsing vóór 01/04/2023 start en dit voor de volledige aangevraagde termijn van 4 of 13 weken. Nadat de aanvraag economische werkloosheid energie afgelopen is en de werkgever gaat over naar een aanvraag klassieke economische werkloosheid, dan moet er geen verplichte werkweek tussen de economische werkloosheid energie en de klassieke economische werkloosheid gerespecteerd worden. Het in 2023 aantal opgenomen weken economische werkloosheid energie moet niet aangerekend worden op het krediet van 16/26 weken klassieke economische werkloosheid voor bedienden in 2023.

Voor een volledig overzicht van de formaliteiten die moeten nageleefd worden om een beroep te doen op de “klassieke” economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, verwijzen wij u naar ons artikel terzake.