Herhaaldelijk weigeren om een mondmasker te dragen kan leiden tot ontslag om dringende reden

Van 

De arbeidsrechtbank heeft een ontslag om dringende reden goedgekeurd van een werknemer die herhaaldelijk weigerde om een mondmasker te dragen op het werk.


In een van onze voorgaande artikels hebben we een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen toegelicht. Ter herinnering: een kandidaat voor de sociale verkiezingen werd ontslagen omdat hij weigerde een mondmasker te dragen terwijl de werkgever een mondmaskerplicht oplegde.

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft recent ook een standpunt moeten innemen over dezelfde problematiek. Hieronder bespreken we de beslissing van de rechtbank.

Het principe

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid in uw onderneming. U moet dan ook de nodige maatregelen nemen om het risico op besmetting door het coronavirus maximaal te beperken voor uw werknemers. Daarom is het sterk aangeraden om contact op te nemen met uw preventieadviseur-arbeidsarts die u zal begeleiden bij de invoering van relevante maatregelen (persoonlijk beschermingsmiddelen, organisatie van pauzes...) waarbij met name sociale distantiëring kan worden nageleefd. U moet in het bijzonder toezien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen vermeld in de nieuwe generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Deze richtlijnen moeten uiteraard worden meegedeeld aan de werknemers die ze in acht moeten nemen. Als dan blijkt dat een mondmasker in uw onderneming nodig is omdat het moeilijk is om de veiligheidsafstand te respecteren, dan zijn de werknemers verplicht een mondmasker te dragen. Als een werknemer zich niet houdt aan de instructies die hem werden meegedeeld, moet u hem een waarschuwing geven.

Niet elke inbreuk vormt echter noodzakelijk een dringende reden. Een dringende reden moet tot gevolg hebben  dat de arbeidsrelatie onmiddellijk onmogelijk wordt gemaakt.

De feiten

Een werkgever legt alle medewerkers een mondmaskerplicht op. Die verplichting wordt expliciet meegedeeld aan het personeel.

Toch weigert een werknemer van die onderneming herhaaldelijk om die verplichting na te leven, ondanks meerdere waarschuwingen.

De werkgever beslist om de werknemer te ontslaan om dringende reden. De werknemer vecht de geldigheid van dat ontslag aan.

De beslissing van de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank beoordeelt de situatie uitgaande van verschillende vragen.

1. De veiligheid

Door herhaaldelijk te weigeren om een mondmasker te dragen, heeft de werknemer de andere werknemers van de onderneming blootgesteld aan een besmettingsrisico. Rekening houdend met de gezondheidscontext was de rechtbank van oordeel dat de weigering om een mondmasker te dragen onaanvaardbaar was. De werknemer mag zich niet als dusdanig gedragen dat hij zijn veiligheid en die van zijn collega's kan schaden.

2. De ongehoorzaamheid

Het gedrag van de werknemer vormt een inbreuk op de veiligheidsregels die gelden binnen de onderneming en bovendien geeft deze werknemer geen gevolg aan de waarschuwingen die hij kreeg.

Samengevat

Als er in de onderneming een mondmaskerplicht geldt, moeten uw werknemers zich hieraan houden. De weigering om een masker te dragen kan een dringende reden tot ontslag uitmaken. Het is wel sterk aanbevolen deze kwestie vooraf te regelen via ondernemingsakkoorden of een personeelsmededeling. Het is in ieder geval van fundamenteel belang dat de mondmaskerplicht duidelijk en nauwkeurig is.

 

Bron

Arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalige afdeling), 11 januari 2022, A.R. nr. 21/338/A.