Gemiddeld minimummaandinkomen - NAR - Jaaroverzicht 2014


541

Werknemers van minimum 21 jaar oud, die voltijdse prestaties verrichten in het kader van een arbeidsovereenkomst, hebben recht op een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) krachtens de CAO nr. 43.

Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, ter gelegenheid van de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren.

U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandlonen die uw werknemer genoot in 2014, verhoogd met de eindejaarspremie, en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in de CAO nr. 43, minstens gelijk is aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimummaandinkomen.

Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimummaandinkomen in de Nationale Arbeidsraad voor het jaar 2014.

In de eerste kolom staan de bedragen voor de werknemers van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen.

In de tweede kolom staan die voor de werknemers van 21 jaar en een half of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen.

Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele werknemer gedurende een gans jaar kan tewerkgesteld worden zonder dat hij respectievelijk zes of twaalf maanden dienst bereikt.

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de werknemers van 22 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen.

Het inkomen van werknemers die gedurende het ganse jaar 2014 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

 

21 jaar

bij indiensttreding

21 jaar en een half

na 6 maanden dienst

22 jaar en na

12 maanden dienst

januari 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR
februari 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR
maart 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR
april 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR
mei 1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

juni

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

juli

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

augustus

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

september

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

oktober

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

november

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

december

1.501,82 EUR

1.541,67 EUR

1.559,38 EUR

TOTAAL 18.712,56 EUR

Geleidelijk aan wordt het GMMI van toepassing op de werknemers vanaf 18 jaar (i.p.v. vanaf 21 jaar), met uitzondering van de studenten en de jonge werknemers die onder een stelsel van alternerend leren vallen.

De afschaffing van het verminderingspercentage van het GMMI zal in drie fases verlopen:

Vanaf 1 april 2013 wordt het verminderingspercentage van het GMMI voor de jongeren die minimum 18 jaar oud zijn op 4% gebracht (ipv. 6%):

  • 20 jaar: 96%;
  • 19 jaar: 92%;
  • 18 jaar: 88%.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het verminderingspercentage van het GMMI voor de jongeren die minimum 18 jaar oud zijn op 2% gebracht (ipv. 4%):

  • 20 jaar: 98%;
  • 19 jaar: 96%;
  • 18 jaar: 94%.

Vanaf 1 januari 2015: definitieve afschaffing van de degressieve jeugdlonen voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar!

Alle werknemers die minimum 18 jaar oud zijn, hebben tenminste recht op het interprofessioneel vastgestelde gemiddeld minimum maandinkomen.