Gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw: tijdelijke sociale maatregelen.

Van 

De regering keurde in de Ministerraad van 30 juni 2023 in 1ste lezing een aantal aanpassingen aan de wettelijke bepalingen inzake de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector goed. Deze zullen gelden van 1 juli tot 31 december 2023


1. Welke werknemers?

Het betreft de handarbeiders, tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder:

  • het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • het Paritair Comité voor de Landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.

De hieronder uiteengezette nieuwe regeling zal gelden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, onder voorbehoud van publicatie van de wet en het KB in het Belgisch staatsblad.

2. Tuinbouwsector:

De gelegenheidsarbeiders mogen wat de tuinbouwsector betreft, bij meerdere werkgevers uit de sector samen, niet meer dan 100 dagen per jaar werken. De specifieke verhoging met 35 dagen in de witloof- en champignonteelt vervalt. In de witloofsector blijft wel een onderscheid bestaan tussen de dagforfaits voor de eerste 65 en de volgende 35 dagen.

3. Landbouwsector:

Wat de landbouwsector betreft mogen zij, bij meerdere werkgevers uit de sector samen, niet meer dan 50 dagen per jaar werken.
In een onderneming met als hoofdactiviteit het fokken van melkvee en NACE-code 01.410, betreft het maximaal 100 halve dagen voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en schoonmaken van de stal.
Een halve dag is een periode van 4 uur tussen middernacht en 12 uur ’s middags of tussen 12 uur ’s middags en middernacht. Indien het aantal uren wordt overschreden of bij een overlapping over 2 periodes worden deze als 2 halve dagen geteld.
Aangezien bij een dimona van een gelegenheidsarbeider telkens het begin- en einduur moet worden meegedeeld, is het mogelijk meerdere dimona’s te doen voor 1 kalenderdag. De manier van aangeven in de DmfA blijft in alle geval gebaseerd op het dagforfait.

4. Uitzendarbeider:

Als uitzendarbeider mogen zij bij gebruikers uit de tuin- en landbouwsector niet meer dan respectievelijk 65 en 30 dagen per jaar werken. De speciale regeling voor de melkveehouderij geldt niet voor de uitzendarbeid.

5. Champignonteelt:

Voor de champignonteelt moet de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers plaatsvinden tijdens een periode van intense activiteit, die beperkt is tot 156 dagen per kalenderjaar per werkgever. Deze beperking vervalt als een aantal specifieke voorwaarden vervuld zijn.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ