Fiscale fiches : niets vergeten ?

Van 
93267

U moet de fiscale fiches met de inkomsten die u in 2018 heeft toegekend vóór 1 maart indienen bij de fiscus. Vergewis u ervan dat u niets bent vergeten aan te geven. Anders riskeert u te worden beboet.

Fiscale fiches

Alle werkgevers moeten vóór 1 maart 2019 langs elektronische weg de fiscale fiches met daarin de inkomsten en vergoedingen die zij tijdens het jaar 2018 hebben betaald of toegekend aan hun werknemers bij de fiscus indienen.

Die fiscale fiches zijn belangrijke documenten, zowel voor hij die ze aflevert als voor hij die ze ontvangt. De werkgever moet hiermee immers zijn uitgaven verantwoorden. De werknemer of bedrijfsleider kan met de gegevens vermeld op die fiche zijn belastingaangifte invullen.

Afhankelijk van de aard van de verkrijger (vb. werknemer, bedrijfsleider) en/of de aard van de toegekende vergoedingen (vb. bezoldigingen, vervangingsinkomsten) moet er een ander model van fiscale fiche worden afgeleverd. U vindt de verschillende modellen van fiscale fiches en de instructies om deze correct in te vullen hier terug.

Tijdige en correcte indiening of boete

De fiscus had eind 2015 aangekondigd dat ze iedere laattijdige of onvolledige indiening van de fiscale fiches zou bestraffen met een geldboete van 50 EUR tot 1.250 EUR en/of een belastingverhoging van 10 % tot 200 %.

Wil u die sancties vermijden, zorg er dan voor dat uw fiscale fiches correct en volledig ingevuld zijn en dat ze tijdig worden ingediend.

Is de deadline verstreken, maar wil u toch nog wijzigingen doorgeven, dan kan er nog een corrigerende fiche worden opgesteld. De deadline voor die corrigerende fiches is in principe eind augustus.

Wat doet Group S voor u?

Group S stelt jaarlijks, op basis van de informatie die ons werd bezorgd, de fiscale fiches van onze klanten op en zorgt ervoor dat zij tijdig ingediend worden bij de fiscus. Wij bezorgen u ook een exemplaar dat u aan  uw werknemers kan bezorgen. Wij raden u aan om vóór 1 maart 2019 nog even te controleren of wij alle informatie voor het opstellen van de fiscale fiches voor de inkomsten van 2018 hebben ontvangen.

Indien u na 1 maart 2019 nog wijzigingen met betrekking tot de in 2018 toegekende inkomsten zou willen doorgeven, vragen wij u dat zo snel mogelijk aan ons mee te delen. Zo kunnen we tijdig nog de corrigerende fiches opstellen.