Fietsvergoeding: verhoging van het maximaal vrijgestelde bedrag vanaf 1 januari 2019

Van 
93436

Als een werknemer een fietsvergoeding ontvangt, dan is deze vergoeding sociaal en fiscaal vrijgesteld tot een bepaald grensbedrag. Op 1 januari 2019 werd dit grensbedrag op 0,24 EUR per kilometer gebracht.

Het staat elke werkgever vrij om een forfaitaire fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die de woon-werkverplaatsingen met de fiets afleggen. In sommige gevallen is deze verplichting op sectoraal  (of onderneming)vlak bepaald.

Verhoging van het vrijgestelde grensbedrag op 1 januari  2019

De fietsvergoeding wordt tot een bepaald grensbedrag vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.

Vanaf 1 januari 2019 stijgt het vrijgestelde grensbedrag van 0,23 naar 0,24 EUR per kilometer.

Impact op de verplichtingen van de werkgever?

Als de sector voorziet in de betaling van een fietsvergoeding en zich daarbij baseert op het maximaal vrijgestelde bedrag per kilometer, dan moeten de werkgevers die onder deze sector ressorteren de fietsvergoeding verhogen op 1 januari 2019.

Als de sector voorziet in de betaling van een fietsvergoeding en een welbepaald bedrag als tussenkomst bepaalt, dan blijft dit bedrag op 1 januari 2019 behouden. Het moet dus niet worden gewijzigd (tenzij de sector ter zake een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afsluit).

We nodigen u uit hoofdstuk 12 van de sectorale documentatie voor uw sector te raadplegen om uw verplichtingen ter zake te kennen.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen, Aanslagjaar 2020, BS 22 januari 2019. Instructies RSZ, kwartaal 01/2019.